A folyamatos intenzív felkészülés ösztönzése, vagyis a bevetési pótlék

De mi van, ha elmaradt?!?

A régi Hszt. végrehajtásáról rendelkező 140/1996. (VIII.31.) Korm. rendelet 50. §-a szerint:

50. § (1) A különleges bevetési pótlék a különlegesen veszélyes szolgálati feladatok ellentételezésére, továbbá e feladatok végrehajtásához szükséges folyamatos intenzív felkészülés ösztönzésére szolgál, kizárólag az ilyen jellegű tevékenységet közvetlenül ellátó állomány részére.

(2) A pótlékra jogosultak körére vonatkozó részletes szabályokat miniszteri rendelet tartalmazza.

A folyósítás feltételét a munkáltató a betöltött beosztásra és a Korm. rendeletben foglaltak teljesülésére figyelemmel határozta meg, mértékét pedig a Hszt.

Mi a helyzet, ha a munkáltató nem folyósítja a pótlékot? Pótolható? A munkáltató szerint nem voltam/vagyok jogosult, valóban így van? Milyen lehetőségeim vannak az elmaradt bevetési pótlékom pótlására? Az eltelt évek során jogosult voltam rá, majd a munkáltatóm ezt megszüntette, a bevezetett béremelés során az új illetményem kiszámításakor azt nem vették figyelembe …

Ezekkel, és hasonló kérdésekkel sokan kerestetek minket korábban, reményeink szerint minden hozzánk fordulónak segítséget nyújtottunk, de mivel az igényérvényesítési határidő utolsó napjaiban vagyunk, még egyszer szeretnénk egy általános tájékoztatóval (vagy inkább tipikus példával) figyelmeztetni az utolsó lehetőségre:

Mindenekelőtt szeretnénk emlékeztetni arra, hogy a tényállás pontos ismerete elengedhetetlen a megalapozott véleménynyilvánításhoz, ennek hiányában – személyes megkeresésre is – csak általános tájékoztatást tudunk nyújtani!

Elsőként azt kell tisztázni, hogy ugyanazt a beosztást és ugyanazokat a munkafeladatokat folytattad-e azt követően is, mint amikor még folyósította a munkáltatód a különleges bevetési pótlékot, egészen 2015. június 30-ig bezárólag, vagyis jogosult voltál-e a pótlékra.

Igen válasz esetén szolgálati panaszban lehet sérelmezni a pótlék elmaradását és kérni annak visszamenőleges megtérítését, ha a munkáltató a 2015. július 1-jei hatályú illetmény megállapítása során nem vette figyelembe, mint korábbi hatályos díjazási elemet. Bonyolítja a helyzetet, ha 2015. július 01. előtt vették el a pótlékot, mert így már ennek jogsértő elvételét is sérelmezni kell, ami csak az el nem évült időszakra érvényesíthető…Ha nem, érdemes vizsgálni, hogy a hasonló munkát végző, vagy ugyanolyan munkát végző más munkavállalók részesültek-e a pótlékban…

A szolgálati panasz első részében az elmaradt igényt – a még el nem évült időszakra vonatkozóan – indokolt előterjeszteni, összegszerűsítve. Ezt követően – a szolgálati panasz második részében – célszerű a sérelmet előadni, vagyis hogy a 2015. július 1-jei hatályú állományparancsban nem vették figyelembe korábbi hatályos díjazási elemként a bevetési pótlékot.

FIGYELEM! Rendkívül kevés idő áll rendelkezésre az igényérvényesítéshez, mert a 2015. július 01-el hatályos illetmény-besorolási parancsok megtámadására nyitva álló három éves határidő 2018. július 01-jén lejár, onnantól kezdve már nem lehet igényelni a pótlék figyelembevételét az illetmény meghatározásakor!

Amennyiben szeretnéd, hogy segítséget nyújtsunk, mindenképpen szükségünk van a következőkre:

  • Tényvázlat, amelyben leírod, hogy volt-e különbség a bevetési pótlékkal díjazott munkavégzés és a bevetési pótlék megszüntetése utáni munkavégzés között, és az eltartott-e egészen 2015. június 30-ig?
  • Amennyiben volt különbség a folyósítás idején végzett munka jellege és a folyósítás megszüntetése utáni időszak vonatkozásában, a tényvázlatban szerepeljen, hogy mi indokolja a bevetési pótlékra jogosultságodat.
  • a 2015. július 1-jei hatályú illetmény-besorolási parancs
  • a június 30-án hatályos (ami értelemszerűen egy korábbi időpontban került kiadásra, amikor az adott beosztásba kerültél) kinevezési okmány az ellátott beosztásról, plusz jó lenne ha ebben az időpontban hatályos munkaköri leírást is csatolnál
  • a bevetési pótlék elvonásáról rendelkező állományparancs, vagy határozat

Ezek hiányában, ahogy fent is jeleztük, sajnos nem tudunk megalapozott állásfoglalást, valamint igényérvényesítést készíteni. Természetesen a munkáltató még így is vitathatja a pótlékra való jogosultságot, de a szolgálati panasz elutasítását követően bíróság előtt – munkaügyi perben – még lehet próbálkozni az érvényesítéssel.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a jelenlegi szabályozás szerint – amit a bíróságok igen szigorúan vesznek – ha valami nem szerepel a szolgálati panaszban, az a bírósági eljárásban nem érvényesíthető, így igen gondosan kell eljárni a panasz szövegezésekor!

Ha eddig nem léptél, de nem akarsz lemaradni az utolsó lehetőségről, fordulj hozzánk bizalommal!