Kettőn áll a vásár!

Vagyis amit a heti kettő sportóráról tudni érdemes

 

Bár módosult a szolgálati törvény, de továbbra is lényeges követelmény, hogy a hivatásos állományú személy rendelkezzen a beosztásához szükséges fizikai erőnléttel, hogy feladatait e tekintetben is magabiztosan tudja végrehajtani, illetve teljesíteni.

A beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről szóló korábban hatályos ORFK utasítás a munkáltató kötelezettségévé tette a heti kettő óra sportcélú szolgálatmentesség engedélyezését az állomány fizikai állapotának javítása, fenntartása érdekében, annak megtagadása kapcsán szolgálati érdekre nem hivatkozhatott. A jelenleg hatályban lévő 43/2010. (OT 24) ORFK utasítás már kissé másként fogalmaz, vagyis a munkáltató köteles biztosítani heti két óra időtartamban a sportórát, viszont kifejezetten nem tiltja a kiadás szolgálati érdekből történő megtagadását.

A fent említett utasítás 41. pontja szerint:

Az állományilletékes parancsnokok – a Hszt. 75.§ (1) bekezdés második mondatában foglaltaknak megfelelően – gondoskodnak az alkalmasság elérését és szinten tartását szolgáló felkészülés érdekében szükséges heti 2 óra sportcélú szolgálatmentesség engedélyezéséről, melyet sportolásra alkalmas helyen, lehetőleg sportlétesítményben lehet igénybe venni. Az illetékes szolgálati elöljárók a szolgálat ellátásának sérelme nélkül, a helyi sajátosságok figyelembevételével, egyénileg, vagy szervezett formában biztosítják az igénybevételt.

Sajnos országos szinten előforduló probléma, hogy a munkáltatók – valamilyen oknál fogva – nem veszik figyelembe ezen kötelezettségüket… Természetesen – mindenki tudomásul veszi – a szolgálati érdek valóban akadályt jelenthet, merthogy az az első, de lehetetlen, hogy minden héten úgy történjen, hogy csak a szolgálat ellátásnak sérelmével lenne megoldható a két óra kiadása. Akkor már a pótlásra is gondolni kellene, vagyis inkább gondoskodni róla….

Lényeges, hogy a heti 2 órák összevonására főszabály szerint nincs lehetőség, de „különösen indokolt esetben” nem kizárt. Ezt a 42. pont szabályozza, miszerint:

Az utasítás 41. pontja és az ORFK kormánytisztviselői és közalkalmazotti állománya részére munkaidő kedvezmény biztosításáról szóló 43/1997. (XII.22.) ORFK intézkedés 2. pontja szerinti kedvezmény csak hetente vehető igénybe, összevonására csak különösen indokolt esetben, az állományilletékes parancsnok, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyével kerülhet sor. A kedvezmény igénybevételét a munkaidő-nyilvántartásban dokumentálni kell.”.

Amennyiben Te is ilyen problémába ütközöl, azaz rendszeresen előfordul, hogy nem kerül kiadásra a heti két óra, jelezd felénk, hogy lehetőségeink szerint segíthessünk, mert elfogadhatatlan, hogy egy munkavállalót terhelő kötelezettség teljesítéséhez szükséges munkáltatói kötelezettséget semmibe lehessen venni!

 

Jó ha tudod továbbá, hogy a felmérésen kiválóra teljesítők részére 2 nap (váltásban dolgozók részére ez 2 x 8 óra) szolgálatmentesség – mint jutalom – is jár!!