Másodállás

Járőr kollégánk másodállással kapcsolatban kért segítséget, a jogszabály értelmezéséhez. Konkrétan arra volt kíváncsi, hogy vállalhat-e taxizást másodállásban.

Nézzük hát, hogy mit mond a jogszabály és mire kell figyelni:

A Hszt. az állományilletékes parancsnok megítélésére bízza, hogy az állomány tagja egy adott foglalkozást másodállás keretében űzhet-e. Ha a parancsnok nem minősíti a szolgálati viszonnyal összeférhetetlennek (Hszt. 29.§ b/ pont) a taxizást, akkor az folytatható, DE a Hszt.109.§ (2) bek. értelmében – mint engedélyköteles másodállásban végezhető munka – engedélyeztetni szükséges!!

Ez tipikusan az a fajta másodállás, melyet pozitívan és negatívan is megítélhet a parancsnok, hiszen a járművezetéssel járó koncentráció, az utasokkal való foglalkozás mind teljes embert és maximális koncentrációt igénylő feladat, ezért indokolt és elvárható lehet annak biztosítása a munkáltató felé, hogy a másodállásban végzett tevékenységre a leadott rendőri szolgálatok után, és jóval a következő szolgálat előtt kerülne sor.

Az összeférhetetlenséggel kapcsolatosan további részletszabályokat állapított meg a belügyminiszter a 31/2015. (VI.16.) BM rendelet VI. fejezetében. (interneten elérhető: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176149.316549)

Ez határozza meg azokat a jogszabályi kereteket, amelyeket a kérelmet elbíráló állományilletékes parancsnoknak szem előtt kell tartania, illetve vizsgálnia kell, azonban meglehetősen tág kereteket adnak a parancsnoknak annak eldöntéséhez, hogy a másodállás vállalása összeférhetetlen-e a szolgálati viszonnyal.

Az összeférhetetlenség vizsgálata során a kérelmező együttműködni köteles a végzendő munkával kapcsolatos ismeretek, információk megadása terén, ellenkező esetben a kérelmet automatikusan elutasítja a parancsnok (R.60.§ (4) bek.).

A munkáltató az összeférhetetlenség vizsgálata során – többek között – azt is figyelembe veszi, hogy az adott tevékenység űzése nem rombolja-e a rendőrség tekintélyét.

Amennyiben a parancsnok kizáró okot észlel, és a másodállás engedélyezését megtagadja, azt írásba kell foglalnia, amely ellen a munkavállaló szolgálati panaszt terjeszthet elő, illetve a szolgálati panasz esetleges elutasítása esetén (kézhezvételt követő 30 napon belül) keresettel élhet a bíróságon.

Az általános tájékoztatáson kívül természetesen konkrét segítséget is nyújtunk, legyen az a kérelem megfogalmazása körüli, vagy az engedélyezés elutasításából adódó probléma. Keress minket bizalommal!

TMRSZ