Természetbeni ellátás és RUSZ

Szakszervezetünk is megkapta a Belügyminisztériumtól a 2018. évi ruházati utánpótlási ellátmány terhére kiadandó természetbeni ellátásról szóló BM rendelet tervezetet, a ruházati és öltözködési szabályzat tervezetével együtt.

Természetesen véleményeztük mindkettőt, és az alábbi észrevételeket, javaslatokat tettük, fenntartva a jogot, hogy bármely jogszabálysértés észlelése esetén megtegyük a szükséges jogorvoslati lépéseket.

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2018. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról szóló BM rendelet tervezettel kapcsolatban:

  1. észrevételeztük, hogy aránytalannak és indokolatlannak tartjuk, hogy míg a Készenléti Rendőrség egyenruhás alapellátási normába sorolt állományának 1 db KR köznapi teniszing, addig a vegyes ruhás állománynak ugyanezen ruházati darabból 3 db jár, holott az elhasználódás, a sűrűbb ruházathasználat értelemszerűen az egyenruhás állomány esetében a nagyobb;
  2. aránytalannak és indokolatlannak tartottuk a tervezetben, hogy a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság egyenruhás, illetve vegyes ruhás alapellátási normába sorolt állományának tekintetében sem a ruhaneműk fajtája, sem mennyisége között nem történik különbségtétel, holott a használat időtartama lényegesen eltér a két csoport között álláspontunk szerint, így javasoljuk ezen bekezdésnek az átgondolását;
  3. mivel a természetbeni ellátásból egyes személyek kizárása indokolatlan, s végiggondolatlan, a Tervezet 7. §-ának h) és o) –tól  u)-ig pontjaival sem értettünk egyet. (Gondolunk itt pl. arra, hogy év elején megállapítja az orvos a hölgy várandósságát, aki még pl. több, mint fél évig szolgálatot teljesíthet, de ezen okból nem lesz jogosult természetbeni ellátásra, hanem fél évig majd jár amiben akar, de ugyan ilyen meggondolatlanságot, életszerűtlenséget jelez a többi pontban felsorolt személyek elzárása is a juttatástól, hiszen elképzelhető a vezénylés is néhány hónapra, stb..).

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet tervezetre vonatkozóan:

  1. a határidők tekintetében – figyelemmel arra, hogy a módosítás hatálybalépése és a szeptember 30. napjában, illetve október 15. napjában előírt ruházati nyilvántartó programban való rögzítési határidők között nagyon rövid időszak áll rendelkezésre mind a végrehajtó szervezeti egység, mind az állomány részére – javasoltuk, hogy átmeneti rendelkezésként a 2017. évben (mivel a 2018. évi ellátásról van szó) a rögzítési határidők későbbi időpontban kerüljenek meghatározásra, főleg úgy, hogy A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2018. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról szóló BM rendelet is csak a közeljövőben lép hatályba;
  2. a készpénzben kifizetett ruházati utánpótlási ellátmánnyal való elszámolási határidő november 15-ről október 31-re történő módosításával nem értettünk egyet, mivel a kifizetés nem módosult, szeptember 15-ig történik meg, javasoltuk, hogy a jelenleg hatályos elszámolási időpont maradjon érvényben, a módosítás ne történjen meg a Tervezetben szereplők szerint;
  3. nem értettünk egyet a 100 %-os visszafizetési kötelezettséggel azon esetben, ha a jogviszony létesítésétől számított 1 éven belül leszerel a hivatásos állományú és a ruházati cikk annyira elhasználódott, hogy az már nem alkalmas viselésre, így javasoltuk ezen pont elhagyását.
  4. végül javasoltuk, hogy az általános feladatokat ellátók ruhanormájában az 1 db helyett a 2 db gyakorló póló kerüljön meghatározásra az elhasználódásra tekintettel.

Mindkét esetben javasoltuk még a tervezet pontosítását, hogy azok megfeleljenek a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szabályozásának, különösen a 2. §-ának megfelelően.

A Tervezetekben foglaltakkal a fent jelzett észrevételeken kívül szakszervezetünk egyébként egyetértett, viszont javasoltuk az általunk felvetettek átgondolását, a tervezet jelzett bekezdéseinek megváltoztatását.

Bár nem a tervezetek érdemi részére vonatkozott, megint meg kellett jegyezzük, hogy a véleményezésre ismételten rövid határidőt biztosítottak, holott a számos mellékletbeli módosítás részletes áttanulmányozása okán indokolt lett volna a hosszabb idő.

Sajnos kéréseink ellenére még a mai napig is jellemző a csupán néhány napos véleményezési határidő…

Továbbra is várjuk tapasztalataitokról, véleményetekről a beszámolóitokat, hiszen ezzel hozzásegítetek minket az érdemi munkához, és a kodifikációk során is felhasználható információkkal a munkavállalók körülményeinek javítását is elérhetjük végül.

TMRSZ

A Belügyminiszternek küldött javaslatainkat teljes egészében ITT és ITT olvashatjátok.