Hszt. módosítás – TMRSZ általános véleménye

A BM által elkészített Hszt. módosítás tervezetének rendelkezése tovább korlátozza,

súlyosítja a munkavállalók helyzetét!

segítünk2016. augusztus 16-án érkezett a Belügyminisztériumtól a 2016. évi ……….. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és kapcsolódó más törvények módosításáról szóló törvény tervezete előzetes egyeztetés keretében történő véleményezésre. Véleményünket 2016.08.24-én juttattuk el a BM-be, melynek egy részében már tájékoztatást adtunk, mely itt érhető el: http://tmrsz.hu/2016/08/24/tiltakozunk/

A teljes tervezetről a TMRSZ általános véleménye a következő:

  1. A TMRSZ számos, a rendőri munkavállalók érdekében tett fontos javaslata közül néhány – melyet az új Hszt. hatályba lépése előtti véleményezés során tett beépítésre került jelen új Hszt. módosításának tervezetébe. Így a munkaközi szünet időtartama, a tűzszerészpótlék beszámítása a korábbi rendszeres díjazásba, a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz fogalmának pontosítása.

Ezen javaslataink korábbi figyelmen kívül hagyása okán fordultunk rögtön az új Hszt. hatályba lépése után az alapjogi biztoshoz, mivel a fentiekkel kapcsolatban – s ezeken kívül még két problémakörben – az alapjogok indokolatlan korlátozását láttuk megvalósulni, mely megkeresésünk alapján a Tisztelt Alapjogi Biztos Úr a Belügyminisztériumhoz fordult megkeresésével, illetve a minisztériumi válaszadás után további információkat kért a jogszabályváltozások alakulásáról. Így a TMRSZ kezdeményezésére jelen Tervezetben megjelenő módosításokat a későbbiekben kifejtett pontosításokkal támogatjuk, azokat fontosnak tartjuk az állomány érdekeinek védelme érdekében.

  1. A rendvédelmi egészségkárosodási járadékra vonatkozó rendelkezések mellett az Életpálya-modell ezen pillérébe – a korábbi egyeztetések és ígéretek szerint – beletartozott a megtakarítási szegmens is, melynek szabályozása jelen Tervezetben nem jelenik meg. Javasoltuk, hogy a korábbi egyeztetések eredményeit is figyelembe véve a megtakarítási szegmens szabályozása is kerüljön be 2017. január 1-jétől a hatályos Hszt. módosításba, azaz a Tervezetbe jelenjen meg a megtakarítások szabályozása is.
  1. A rendvédelmi egészségkárosodási járadékra vonatkozó rendelkezések tekintetében javasoltuk, hogy az ne csak azon állományra vonatkozzon, akiknél az egészségi állapota miatti alkalmatlanság megállapítása a módosítás hatályba lépése után történik, hanem a korábban ezen okból felmentettekre is, visszamenőlegesen 2012-ig, mivel a 2012. előtti időszakban lehetőség volt a szolgálati nyugdíj igénylésére, az azután történt egészségügyi alkalmatlanság miatt felmentettek, felajánlott beosztást esetlegesen nem elfogadás miatt lemondással megszüntetett jogviszonyúak esetében semmifajta intézkedés nem történt, azaz szükséges lenne a róluk való gondoskodásra is, hiszen ugyan úgy a hazájukat szolgálták, alapjogaik nagymértékű korlátozását vállalták, a Hszt. preambulumában emlegetett elismerést ők is kiérdemelték.

A részletes véleményét a TMRSZ-nek a holnapi napon közöljük.

TMRSZ