Tiltakozunk!

A Hszt. módosítás tervezetének rendelkezése tovább korlátozza,

súlyosítja a határra átrendeltek helyzetét

stop2016. augusztus 16-án érkezett a Belügyminisztériumtól a 2016. évi ……….. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és kapcsolódó más törvények módosításáról szóló törvény tervezete előzetes egyeztetés keretében történő véleményezésre.

Ezen törvénytervezet tartalmazza a készenléttel kapcsolatos szabály hatályos Hszt-beli 141. § módosítását, valamint a készenléti díj mértékéről szóló kiegészítő rendelkezést, azaz a Hszt. .

A javaslat szerint 2017. január 1-jétől úgy is kötelezheti készenlétre a szolgálati elöljáró a hivatásos állomány tagját, hogy a rendelkezésre állás helyét ( azaz a készenléti időszak helyét ) az elöljáró határozza meg. Ez esetben a készenléti díj teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,4 %-a, azaz bruttó 154 forint.

Szakszervezetünk kifejezetten tiltakozott a módosítás ellen, mely a migrációs válsághelyzethez kapcsolódóan súlyos további alapjogi korlátozásokat vezetne be megfelelő kompenzáció nélkül.

A szolgálati elöljáró által meghatározható készenléti hely, amikor is a gyakorlat szerint a határra átrendelt munkavállalók – tekintettel a Csapatszolgálati Szabályzat készültségi fokozatára – nem hagyhatják el a készenléti helyet, azaz a szállásukat , meglátásunk szerint nem mosható össze az általános fogalmú ( lakóhelyen, a családdal tölthető, szabad mozgást biztosító ) készenléttel.

Kifejtettük, hogy mindenképpen szükségesnek tartanánk a fogalmak elkülönítését, a készenlét mellett a készültség fogalmának – és természetesen díjazásának – törvénybe iktatását és szabályozását. Korábban a szolgálati szabályzat elkülönítette a készenlét és a készültség fogalmát, a készültség fogalmába tartozott, ha a készenlét helyét az elöljáró határozta meg, s ezen esetben túlszolgálati díj került elszámolásra és nem készenléti díj, továbbá a régi Hszt. is a túlszolgálat fogalomkörében rendelkezett arról az esetről, ha a munkavállalónak meghatározott ideig és helyen szolgálat teljesítésre készen kellett állnia. Azaz nem ismeretlen a fegyveres szervek tekintetében a fogalmak elkülönítése és nagymértékben eltérő díjazása.

Azon módosítás pedig, hogy a készenlét havi 250 óra lehet, azaz a határra átrendelt rendőrök akár 10 napnyi készenlétre is kötelezettek lehetnek a munkáltató által meghatározott helyen ( azaz kvázi hozzászámítva a törvényi pihenőidőt, a szolgálatteljesítés idejét, az elrendelhető túlszolgálat idejét, akár teljes hónapra átrendelhetők a határra, s otthonukba nem mehetnek ) teljesen elfogadhatatlan, s a magánélethez való jog teljes mértékű kiüresítését jelenti.

Kifejtettük véleményünkben továbbá azt is, hogy a rendelkezés a hatályos Hszt. 60. § ( 2 ) bekezdésében foglalt 4 hónapos szabályra tekintettel akár azt is lehetővé teszi, hogy az átrendelés folyamatos legyen, a szolgálati elöljáró általi elrendelt helyen teljesítendő készenléttel, azaz negyed évig a munkavállaló folyamatosan a határon teljesítsen szolgálatot, s családjától folyamatosan el legyen szakítva. Ezen súlyos módosító rendelkezés teljes mértékig felháborító, s még a migrációs válsághelyzettel sem indokolható. Álláspontunk szerint a migrációval megnövekedett feladatellátást nem a meglévő – egyébként is súlyosan leterhelt –állomány további terhelésével, korlátozott alapjogainak további súlyos korlátozásával, hanem egyéb –  pl. létszámemelés – módon kellene megoldani.

Az pedig, amit a Tervezet 8. §-a megfogalmaz, hogy „d) a készenléti pótlék teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25%-a, meghatározott helyen történő készenlét esetén 0,4%-a.” szintén felháborító, hiszen a munkáltató által meghatározott helyen, a hely elhagyása nélkül töltött pihenőidő – azaz pontosabban pihentetés – , a bármikor indulásra kész állapot, bevethetőség elvárása kompenzációjaként óránként bruttó 154 forint megfizetését írja elő a módosító rendelkezés, mely szintén annak a következménye, hogy a készenlét és készültség nem került elkülönítésre az új Hszt-ben, illetve az új Hszt-be a túlszolgálat régi fogalma az utolsó fordulat rendelkezése nélkül ( „illetőleg meghatározott ideig és helyen arra készen álljon”).

Azon túl, hogy szakszervezetünk véleményét megküldte Belügyminiszter Úrnak a Hszt. módosítása tervezetével kapcsolatban – melyben szerepelt a fentiekben is kifejtett véleményünk – elsődlegesen Magyarország Miniszterelnökéhez, dr. Orbán Viktor Úrhoz is fordulunk, kérve segítségét a tervezett módosítással kapcsolatban, hogy az tovább ne sújtsa a migrációs válsághelyzetben is kitartóan helyt álló, erejükön felül teljesítő rendőröket, akik minden magyar ember biztonságát védik, vigyáznak országunk biztonságára hosszú időt töltve családjuktól, otthonuktól távol is, s kérjük abban is segítségét, hogy a határon töltött szolgálatok esetében a megfelelő anyagi kompenzáció megvalósulásához szükséges törvényi módosításra tett javaslatunkat is támogassa.

TMRSZ