közalkalmazottak 12 milliós pernyerése – Csongrád megye

Megtört a jég a napfény városában!

A közalkalmazottak garantált bérminimumra történő illetménykiegészítésének elmaradásával kapcsolatban szakszervezetünk által képviselt titkárunk ( ma már Elnök Asszonyunk ) próbaperében 2014. decemberében született I. fokú pernyertes ítélet után több pert indítottunk tagjaink képviseletében Csongrád megyében még 2015. elején.

Annak ellenére, hogy Szegeden született a próbaperben a legelső ítélet ebben a tárgykörben a többi per itt haladt a leglassabban várakozásaink ellenére ( másutt 1, vagy maximum 2-3 tárgyalás után született I. fokú ítélet általában) . Ehhez persze hozzátartozik a nagyon alapos, mindenre kiterjedő bírói eljárás mellett az is, hogy itt olyan kifogásokkal állt elő alperes, melyek másutt nem merültek fel, pl. 2015-ben visszamenőlegesen 2013-ra módosította az illetményváltozásról kiadott értesítőket, vagy pótlólag kiadta azokat, előállt a ráutaló magatartással való elfogadás megalapozatlan ötletével, vagy hivatkozva a Kollektív Szerződés semmisségére beszámítást kért ( megjegyezzük olyan felháborítóan, hogy amikor már nem volt ténylegesen a dolgozónak munkáltatói döntésen alapuló illetménye, azaz ténylegesen 0 forintot fizetett alperes tagunknak, azokra az évekre is több tízezreket kívánt beszámítani havonta visszamenőlegesen a munkáltató ).

A 2017. február 13. napján berekesztett tárgyalás halasztott ítélethirdetésére február 28. napján került sor. A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a szakszervezetünk által képviselt 10 tagunk kereseti  kérelmének helyt adva több, mint 12 millió forint megfizetésére kötelezte alperest kamataival együtt, s perköltséget is megállapított. Alperes beszámítási kifogását – figyelemmel a beszámítási kifogás ellen felhozott indokainkra, a kifogás jogellenességére is – elutasította.

Mára már az egész országon végigsöprő perhullám próbaperünk megindításának, a perrel érintett tagunk bátorságának, hitének és a mellette kiálló, jogi megoldásokat kereső szakszervezetünknek köszönhető. Hittünk az igazunkban annak ellenére, hogy mindenki – nemcsak a munkáltató, hanem még a többi rendvédelmi érdekvédőnek nevezett szakszervezet is – azt kántálta a próbaper megindításakor és alatta is, hogy nincs itt semmiféle hibás munkáltatói számítás, nincs semmi alapja a közalkalmazotti illetménykülönbözet követelésének. Az idő és a bíróságok is minket igazoltak. Azóta a perekben sok rendvédelmi közalkalmazott jutott hozzá az őt jogszabályilag megillető, korábban a munkáltató által meg nem fizetett illetményrészéhez. Sajnálatos  az a munkáltatói hozzáállás, hogy csak az kapja meg ezt az elmaradt járandóságot, aki perre megy a munkáltató ellen, s meg is nyeri a pert ( sajnos van arról is tudomásunk, hogy vannak vesztett perek is a nem megfelelő kérelmek és indokolások miatt ).

Továbbra is várja szakszervezetünk a közalkalmazottak megkereséseit. Minden tagunknak, leendő tagunknak ( azoknak is, akik esetleg nem a rendvédelem területén dolgoznak ) szívesen segítünk, hogy hozzájuthasson az őt megillető elmaradt illetményéhez. Ne  hagyja senki, hogy a munkáltató ne adja neki oda azt a pénzt, ami őt megilleti, hiszen a családi költségvetésben minden forintnak helye van!

TMRSZ