Ma a szolidaritás a legerősebb fegyver!

A 2016. novemberi mumbai (India) “a háború, kizsákmányolás, prekaritásos munka ellen” világkonferencia résztvevői úgy döntöttek, hogy nemzetközi szolidaritási akciót indítanak a Suzuki-Maruti bebörtönzött munkásai ellett. Ennek része a magyar akció (Párizsban, Japánban, stb. már lezajlottak).

Nemzetközi tiltakozás és petíciófogalmazás kezdődött a fogva tartott indiai szakszervezeti vezetők szabadon bocsátása érdekében, amelyhez a TMRSZ is csatlakozott. Átérezzük a sanyargatott indiai munkavállalók és bebörtönzött szakszervezeti vezetők sorsát és osztozunk, eszmei közösséget vállalunk sorsukban.

  1. február 27-én egy nemzetközi akció keretében az Indiai nagykövetségnek az alábbi követelés lett átadva:

„India Nagykövetének

Mr. Rahul Chhabra

Ambassador

Embassy of India 1025 Budapest Búzavirág utca 14, Hungary

Tel (36-1) 325-7742/43

Tisztelt Exellenciás Uram!

Az Ön csodaszép országában, Manesarban (Haryana állam) Suzuki-Maruti dolgozói Maruti-Suzuki Workers Union (MSWU) néven független szakszervezet építésébe kezdtek, mely egyesítette az állandó dolgozókat és a «prekáriusokat». Az üzem igazgatósága nem fogadta el szervezkedésüket, és elutasította a dolgozók helyzetének rendezésére irányuló párbeszédet. Sztrájkok és tüntetések sorozata után a szakszervezetet hivatalosan elismerték, ennek ellenére az igazgatóság nem hagyott fel galád terveivel. Provokációi nyomán az üzemben valóságos hadiállapotok alakultak ki, majd letartóztattak 147 munkást.

Közülük 11-en — több mint négy éve — még mindig börtönben vannak, hiába követelik a Maruti-Suzuki dolgozói az eset alapos kivizsgálását. Lelkiismeretünk és a nemzetközi szolidaritás megkívánja, hogy munkástársaink mellett kiálljunk szabad szervezkedési jogukért, mely emberi alapjog az egész világban, így Indiában is.

Élénken emlékezünk az Önök országának szolidaritására. 1957-ben India moszkvai nagykövetsége Járt közbe későbbi — első szabadon választott — köztársasági elnökünk, Göncz Árpád és társai ügyében. Közbenjárásukat köszönjük, azt soha nem felejtjük el. A Suzukinak nálunk is van gyára Esztergomban. Igazgatósága nálunk is megpróbálta meggátolni a szakszervezet létrehozását. Nálunk is megvádolták, elbocsátották a szakszervezeti vezetést.

Minket, munkásaktívákat magyar társaink azzal a mandátummal bíztak meg, hogy követeljük a Suzuki-Maruti fogva tartott munkásainak azonnali szabadon bocsátását.

Delegációnk arra kéri Önt, továbbítsa kérésünket hazája kormánya felé.

Közben járásukat köszönjük, tisztelettel:”

A TMRSZ a szervezőkhöz csatlakozásakor az alábbi nyilatkozatot jutatta el:

a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (TMRSZ) támogatja kezdeményezésüket, az Indiai Nagykövetségnek 2017.02.27-én benyújtott peticiójukat. Álláspontunk az, hogy szót kell emelni a szakszervezeti vezetők jogtalan bebörtönzése ellen! Mi magunk is érezzük hazánkban, hogy mennyire igyekeznek ellehetetleníteni a valóban munkavállalókat képviselő szakszervezet létjogosultságát.

A TMRSZ egyetért a Nemzeteken átívelő összefogással, szolidaritással. Megjegyezve azt is, hogy a hazai szakszervezetek, szervezetek összefogása, szolidaritása hiánya okán egyre rosszabb helyzetbe kerülnek a munkavállalók, illetve az őket képviselő tisztességes szakszervezetek, annak vezetői.

A szervezők nevében az alábbi válasz érkezett a TMRSZ-hez:

„A TMRSZ vezetőségéhez és tagjaihoz!

Köszönjük pozitív válaszotokat. Bátorságról, felelősségről tettetek tanúbizonyságot – olyat, amit egyetlen országos vagy ágazati szakszervezet vezetősége sem tett meg rajtatok kívül – saját magukat minősitve.

Harcotokhoz sikert kívánunk és mellettetek maradunk.

Szolidáris üdvözlettel: a szervezők”