Évek óta probléma

Az idei évi cafetéria keretre és bankszámla-hozzájárulásra vonatkozó ORFK utasítás eljárási szabályaival ugyan egyetértettünk, tartalmilag azonban aggályosnak és támogathatatlannak tartjuk, hiszen évek óta problémát jelent ezen összegek változatlansága, emellett azok (igen) alacsony volta.

Tudjuk, hogy a veszélyhelyzetben (mind a tavaszi, mint a jelenlegi időtartamban) a kormány – rendeletével – lehetőséget biztosított az Szja. tv-ben meghatározott limitösszegtől való eltérésre, melyet a magánszféra, vagy a közszféra területén működő számos munkáltató igyekezett is kihasználni, viszont a rendvédelem területén semmifajta szándék nem mutatkozott erre, holott pont a rendvédelmi ágazatban dolgozók azok, akik kiemelten teljesítenek a vírushelyzettel kapcsolatban, vagy a migrációból adódó többletfeladatok terén.

Persze tisztában vagyunk vele, hogy az összegszerűséget a vonatkozó BM rendeletek határozzák meg, tehát az ORFK vezetőjének nincs lehetősége megemelni azt, viszont – esetleg parancsnoki gondoskodás keretében – segíthetné az állományt azzal, ha a kormányrendeletben meghatározott magasabb cafetéria keretösszeget kapnák, amíg az lehetséges.

Sajnos a Belügyminisztérium a mai napig nem tartotta fontosnak, hogy az ORFK utasítások alapját jelentő rendelet tervezeteit megküldje, még akkor is, ha tavaly decemberben a munkavállalói oldallal történt egyeztetésen elhangzott a személyügyi helyettes államtitkár részéről, hogy a cafetéria összeg emelésére nincs keret.

Ezen az egyeztetésen egyébként Zsinka András személyügyi helyettes államtitkár elmondta, hogy Belügyminiszter úr köszönetét és elismerését fejezte ki az egész rendvédelmi szektor kimagasló teljesítményéért, a munkájukkal elégedett, ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy az anyagi jellegű juttatások megerősödjenek az ágazatban, és az elismerés ekként is érvényre jusson.

Zsinka úr egyetértett a szakszervezetek azon álláspontjával, hogy egy egyszeri juttatás nem helyettesítheti a bérintézkedéseket. Úgy vélte, hogy át kell gondolni a rendvédelmi alap emelésének, a rendvédelmi minimálbér bevezetésének lehetőségét.

Tájékoztatást adott arról, hogy továbbra is cél a 10%-os kiegészítő juttatás beépítése az illetményalapba, és egyetértett azzal a szakszervezeti javaslattal is, mely szerint a hivatásos pótlék megemelése a végrehajtói, tiszthelyettesi állomány vonatkozásában szükséges.

Azonban sem tervezetet, de még konkrét, vagy határozott ígéretet sem kaptunk a kérdések tekintetében, kizárólag a szándékot erősítették meg. Ahogy már korábban is hallottuk…

Természetesen minden fórumon határozottan ragaszkodunk az állomány helyzetét javító intézkedések meghozatalához, bízva abban, hogy előbb, mint utóbb azok valóban meg is történnek.