TMRSZ XIV. Rendes Kongresszusának meghirdetése

Tisztelt Tagok, tisztelt Tisztségviselők!

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete Alapszabályának 43. és 101. pontjai alapján

— figyelemmel az ASZ 41. pontjára —

ezúton meghirdetem

a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete XIV. Rendes,

az ASZ 124-130. pontjaiban foglalt lehetőség alapján

elektronikus úton tartandó Kongresszusát.

időpontja: 2020. szeptember 16. napja

A mandátummal rendelkező küldöttek részére a Kongresszus meghívója a napirendi

pontokkal és a határozat tervezetekkel megküldésre kerül.

 

Kérem a tisztségviselőket, hogy az elérhetőségeikben bekövetkezett esetleges változásokat

az ASZ 130. pontját figyelembe véve szíveskedjenek közölni.

dr. Balázs Ildikó főtitkár sk.