Indokolt a veszélyességi pótlék

mert, hogy járvány van…

Tudjuk mindannyian, hogy a jelenlegi koronavírus járvány kapcsán felmerülő biológiai kóroki tényezők megnövekedett veszélye miatt mind az állampolgárokkal, mind a határon illegálisan átjutni szándékozó migránsokkal, mind a határon külföldről hazaérkező magyar állampolgárokkal, illetve a BV intézetekben a bekerülő elítéltekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő végrehajtó állomány fokozott egészségügyi kockázatnak van kitéve.

Ugyanolyan vagy nagyobb veszélyt jelent jelenleg az esetlegesen fertőzött személyekkel való kapcsolatba kerülés számukra is, mint normál állapotok között az egészségügyi feladatokat ellátó beosztásokban dolgozó munkavállalók esetében.

Véleményünk szerint tehát a jelenlegi fokozott fertőzésveszély fennállásának időtartama alatt indokolt lenne a veszélyességi pótlékra való jogosultság megállapítása a teljes végrehajtó állomány részére – beleértve az állampolgárokkal, külföldiekkel, migránsokkal kapcsolatba kerülő rendvédelmi igazgatási alkalmazottakat is.

Tény, hogy a Hszt. 13. §-a alapján a hivatásos állomány tagja különleges közszolgálati jogviszonyban áll, amely alapján a sajátos szolgálati körülményeknek megfelelő kötelezettségek terhelik, mely kötelezettségeket az állomány tagjai önként vállaltak, ezzel vállalva azt is, hogy akár életük és testi épségük kockáztatásával és egyes alapjogai korlátozásának elfogadásával teljesítik feladataikat.

Tény, hogy a Hszt.161. § ( 1 ) bekezdés a) pontja a biológiai kóroki tényezők miatti fertőzés veszélynek kitettség esetére rendelkezik az ún. veszélyességi pótlékról a miniszteri rendeletben megállapított feltételek szerint. Viszont a releváns miniszteri rendelet ( 33/2015. BM rendelet 16. § ) szerint csak azok jogosultak erre a pótlékra, akik esetében a szolgálati beosztás betöltése az orvos, fogorvos, egészségügyi asszisztens, fogorvosi asszisztens vagy felcser munkakörök valamelyikének ellátását szolgálja. Tehát a végrehajtó állománynak a jelenlegi szabályozás szerint nem jár ez a pótlék.

Véleményünk szerint azonban figyelemmel kellene lenni arra, hogy a hivatásos állományúak – beleértve a rendvédelmi alkalmazottakat is – a jelenlegi helyzetben magas fokú hivatástudatukról adnak számot munkájuk során, a különleges intézkedéseket végrehajtják, lényegesen nagyobb kockázatot vállalva a normál helyzetben szokásosnál.

Így az ún. veszélyességi pótlék megállapítását részükre mind a kialakult helyzet, mind a fokozottan megnövekedett fertőzés veszélynek kitett állapot indokolttá teszi.

Persze, tudjuk azt is, hogy a pótlék mértéke nem kompenzálja a kockázatot, viszont a pótlék megfizetése az állam részéről egyfajta erkölcsi elismerést, megbecsülést is megvalósítana, elismerve az állomány jelenlegi nélkülözhetetlenségét, hivatástudattal, önfeláldozó módon végzett munkáját is.

Ugyanígy vélekedünk a saját mobiltelefon használatának, valamint a készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának feloldása kapcsán is, – álláspontunk szerint – szintén indokolt lenne a jelenlegi különleges jogrendben. Már csak azért is, hiszen a hivatásos állomány tagjának is van családja, vannak szerettei, akik jelen helyzetben bármikor akár kórházba, akár karanténba, vagy egyéb nem várt helyzetbe kerülhetnek, mikor szükségessé válhat a kommunikáció, nem beszélve arról, hogy szolgálatellátás alatt kerülhetnek rendőreink is olyan hirtelen kritikus helyzetbe, mikor pénzre lenne szükség.

Mindezek miatt az illetékeshez, Pintér Sándor belügyminiszterhez fordultunk (megkeresésünk elolvasható itt) , hogy javaslatainkat megfontolva tegye meg a szükséges intézkedéseket a végrehajtói állomány érdekében azzal, hogy kiegészíti a hozzájuk tartozó beosztásokkal a pótlékra jogosító beosztások körét, azaz a 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet vonatkozó szakaszait.

És ugyanígy kértük intézkedését a 21/2015. (VI. 15.) BM rendelet 2-4. §-ainak vonatkozásában is, vagyis, hogy mind a magáncélú telekommunikációs eszközök, mind a készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozására vonatkozó intézkedés a jelenlegi járványveszélyre, valamint a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel feloldásra kerüljön.

 

Bízunk benne, hogy javaslataink jogosságát elismerve a szükséges intézkedések mielőbb megtörténnek, hiszen az emberfeletti munkavégzéshez nem csak jó egészség, erő és kitartás szükségeltetik, azt illik kompenzálni is…