Közel másfél milliós megbízási díj

Mert az egészségvédelmi megbízottnak is jár!

 

Tagunk alosztályvezető beosztása mellett látta el az egészségvédelmi ( korábban munkavédelminek is nevezett )  megbízotti feladatokat. Ezek a feladatok a munkaköri leírásában is szerepeltek, viszont külön díjazást az új Hszt. hatályba lépése óta nem állapított meg részére a munkáltató.

Ennek érdekében kérelmet nyújtott be a munkáltatóhoz, melyet az szolgálati panaszként értékelt és elutasított.

Ezek után – nem értve egyet az elutasítással – tagunk képviseletében eljárva keresetet nyújtottunk be. Abban az illetményalap 100%-ának megfelelő megbízási díj igényt terjesztettünk elő 2016. február 1. napjától 2019. május 1. napjáig, 1 507 350  forint összegben.

Alperes álláspontja a perben az volt, hogy az állománytáblázatában nincs rendszeresítve olyan szolgálati beosztás, aminek alapfeladataként rögzíthető lenne az egészségvédelmi megbízotti tevékenység, valamint azzal is érvelt, hogy a rendőrkapitányság tekintetében végzendő és végzett egészségvédelmi megbízotti tevékenységből adódó feladatok gyakorisága és mennyisége nem éri el azt a szintet, ami a jogalkotó szándékaival megegyezően lehetővé tenné a Hszt. 71. §  ( 1 ) bekezdés c) alpontjában foglalt megbízás intézményének alkalmazását. Később alperes a kereset jogalapját már nem vitatta, elismerte, hogy tagunk az egészségvédelmi megbízotti feladatokat köteles volt ellátni munkaköri leírása alapján a perbeni időszakban, így a továbbiakban már csak a megbízási díj mértékét vitatta.

A bíróság érvelésünket és bizonyításunkat elfogadva 1 488 025 forint megbízási díj és ennek kamata megfizetésére kötelezte a megyei rendőr-főkapitányságot, vagyis mindösszesen 1 hónap kivételével jogosnak találta a 100%-os megbízási díj iránti igényt, míg 1 hónap tekintetében a perben csatolt kimutatás alapján az 50 %-os mértéket tartotta megítélhetőnek.

Indokolásában kifejtette – elfogadva a keresetünkben előadott érvelést – , hogy felperes feladatai sokrétűek, nem alkalmi jellegűek, és jelentős felelősséggel is járnak.

Az ítélet nem jogerős.

Ha Te sem kapod meg az általad jogosnak tartott járandóságodat, vagy jogi tanácsra van szükséged, keress minket, segítünk!