A rendvédelmi pálya megtartó erejének neuralgikus pontja a korkedvezményes nyugdíjrendszer visszaállítása lehet

A rendőri hivatás presztízsét, pályamegtartó erejét a különböző nyugdíjba vonulási kedvezmények jelentik a világ legtöbb országában, amit nálunk a törvényalkotás 2012-től „egy tollvonással”, egyoldalúan megszüntetett.

Álláspontunk szerint viszont a szolgálati nyugdíjba vonulás lehetőségének a visszaállítása elengedhetetlen ahhoz, hogy a pálya vonzó alternatívát jelentsen a jövő rendészeti szakemberei számára, mivel az alkotmányos és emberi jogok sorának lényeges korlátozását nem lehet csupán pénzzel kompenzálni, kell egy olyan rendszerelem is, amely évtizedekig jól (vagy kevésbé jól, de) működött, és a pálya legerősebb megtartó eleme volt.

Persze elengedhetetlen és sürgetően megoldandó probléma a bérek rendezése is, hogy a rendőri pálya egzisztenciálisan kövesse a piaci kereseti viszonyok változását, merthogy a rendőri fizetések elértéktelenedése a piaci fizetések emelkedésével nem volt arányban, így eshet meg, hogy ma egy kereskedelmi betanított munka elvégzése anyagilag jobban megbecsült, mint a rendőri munka… Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a jelenlegi illetményrendszer aránytalanul torzított, persze a végrehajtói állomány hátrányára, ezért a „kisrendőr” másodállást kénytelen végezni szabadidejében, és sokszor az az anyagilag kedvezőbb, így a másodállásból lesz főállás, vagyis nem marad a rendőri pályán, hanem leszerel…

A rendelkezésünkre álló adatok alapján két év alatt közel ötezer rendőr szerelt le a testülettől, amit az újonnan felszerelők létszáma csak részben tudott kompenzálni.

Egyszóval a 2015. július 1-jétől bevezetett Életpálya modell állománymegtartó funkciója nem, vagy alig valósult meg.

Most, hogy az illetékesek lehetőséget látnak újabb illetményfejlesztésre, elérkezett az idő, hogy észrevételeinkkel és konkrét javaslatainkkal – ismét – ráirányítsuk a figyelmet a rendszer hibáira, hogy valóban megtörténjen, és jól történjen az illetményrendezés, valóban az állomány érdekében hozott intézkedések bevezetésével.

A belügyminiszternek küldött javaslatainkat és észrevételeinket, többek között

  • az illetményalap emelésére,
  • a fizetési aránytalanságok jelentős mérséklésére,
  • a szorzók és pótlékok rendezésére,
  • a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálatok metodikájának egyértelműsítésére, és
  • a teljesítményértékelés és a kártérítési eljárások rendszerének teljes felülvizsgálatára irányulóan,

ITT olvashatjátok.