Munkavállalói kárfelelősség rendelkezésre bocsátott eszközért

Vízi járőrszolgálat során, a hajó korlátján történő átlépéskor tagunk taktikai övén szabályosan rögzített tartóból az újonnan rendszeresített rádió kicsúszott és a kb. 10 méteres vízbe esett. A munkáltató az eset körülményeinek kellő mérlegelése nélkül rövid időn belül rendelkezett arról, hogy a munkavállaló a rádió költségét kártérítésként fizesse meg.

Tagunk nem tartotta felelősnek magát az eszköz elvesztéséért, mivel a munkáltatói utasításoknak megfelelően, szabályszerűen járt el a rádió kezelése és rögzítése során, ezért szakszervezetünkhöz fordult segítségért. Képviseletében először szolgálati panaszt nyújtottunk be, majd annak elutasítását követően keresettel fordultunk a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz.

A per során előadtuk, hogy tagunkat a kárért felelősség nem terheli, az eszközt a munkáltatói utasításoknak megfelelően, szabályszerűen kezelte, a szükséges és mások részére megtartott oktatáson tagunk részvételét a munkáltató nem biztosította, és egyébként a munkáltatót terheli annak kockázata, ha nem az adott szolgálatra alkalmas eszközt bocsát rendelkezésre.

A bíróság ítélete meghozatalakor figyelembe vette, hogy a rádió tesztüzemben, kipróbálásra került az egységhez és éppen a perbeli vízbe esés miatt nem lett rendszeresítve, feladatellátásra alkalmatlannak minősítette a kapitányságvezető a rögzítés hiányosságai, sajátossága miatt.

A bíróság álláspontja szerint nem volt a kár bekövetkezte előre látható, mivel arra nem kellett számítania tagunknak, hogy elfordulás és beakadás esetén esetleg kicsúszhat a rádió a tokjából. Külön oktatás a működésével, felfüggesztésével nem történt, a rádió mellé kapott használati utasítás erre vonatkozóan semmiféle tudnivalót, figyelemfelhívást nem tartalmazott. A rádió egyébként önmagában elforgatás hatására nem oldódott le az övcsipeszről.

Bőrtokban volt, nem úgynevezett „úszó tokban”, ami fenntartotta volna a víz felszínén leesés esetén, és lehetővé tette volna a megtalálását is. Megjegyzendő, hogy ilyen tok bár létezik, nálunk nincs rendszeresítve…

Szó mi szó, az elsőfokú bíróság a bizonyítás lefolytatása után – melynek során egyébként eseti szakértői vélemény is készült – megállapította, hogy tagunk elmondásának megfelelően hiába volt szabályosan rögzítve a rádió, bizonyos szögből egyszerűen kieshetett a tokból, és ezt tagunk oktatás hiányában nem is láthatta előre. Erre figyelemmel a bíróság – még nem jogerősen – úgy döntött, hogy tagunkat kártérítési felelősség nem terheli az eszköz elvesztéséért, ezért a kártérítési határozat hatályon kívül helyezéséről rendelkezett.