Teljesítményértékelés és minősítés megsemmisítése másodfokon

Tagunk képviseletében teljesítményértékelése, minősítése és sérelemdíj iránt nyújtottunk be keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz, mivel munkáltatója a 2016-os teljesítményét a mérlegelési jogkör kereteit meghaladó mértékben aláértékelte, a jogszabályi rendelkezéseket a minősítés elkészítése során nem tartotta be. Az elsőfokú bíróság keresetünknek helyt adott, a minősítést és teljesítményértékelést, mint jogsértőket megsemmisítette.

Alperes az ítéletet megfellebbezte, álláspontja szerint az elsőfokú bíróságnak nem volt joga a minősítés és teljesítményértékelés megsemmisítésére, csak hiánypótlásra hívhatta volna fel a munkáltatót.

A Kúria elvi határozatában korábban azonban kimondta, hogy a munkáltató a minősítés átadásakor köteles minden kimutatást, részletes indokolást a hivatalos állomány tagjának rendelkezésére bocsátani, utólag ezek nem pótolhatók, a visszaéléséket elkerülendő.

Mindezekre tekintettel a Fővárosi Törvényszék az első fokú ítéletet helybenhagyta, tagunk immár jogerősen is megnyerte a jogvitát.