Elmaradt teljesítményjuttatás megfizetése – pernyerés

Tagunk, hivatásos állományúként 2017. évre vonatkozóan „kiváló” minősítést kapott az éves teljesítményére, mely alapján teljesítményjuttatásra volt jogosult a 2018. évben, azonban a neki járó juttatást nem kapta meg, az indokolás szerint azért, mert szolgálati viszonyát év közben megszüntette. Képviseletében eljárva szolgálati panasszal éltünk, mert álláspontunk szerint az előző évi egyéni teljesítményértékelésre tekintettel a tárgyévre megállapított teljesítményjuttatásra a hivatásos állomány tagja akkor is jogosult, ha szolgálati viszonya a kifizetési év közben megszűnik.

A panaszt a megyei főkapitány elutasította, és határozatát is csupán a fent írt egy mondattal indokolta meg.

Kereseti kérelmünket a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon nyújtottuk be, ahol egy tárgyalást követően az eljáró bíró úgy ítélt, hogy kérelmünk megalapozott, a főkapitányi határozatot hatályon kívül helyezte és kötelezte a rendőri szervet az teljesítményjuttatás kifizetésére, kamatostul.

Indokolásában megerősítette álláspontunkat, és kimondta, hogy a teljesítményjuttatás akkor is megilleti a hivatásos állomány tagját, ha a jogviszonya időközben megszűnik; ilyen esetben is ki kell fizetni neki azt a teljesítményjuttatást, a szolgálatteljesítés utolsó napján vagy legkésőbb az attól számított 15 napon belül, amit jogviszonyának fennmaradása esetén csak később kapna meg.

Keress minket bizalommal, ha Te is így jártál, segítünk, hogy megkaphasd, ami jár!