Főhatárrendész ÉS ügyeletes – jár a megbízási díj!

Nyíregyházi pernyerés

 

Tagunk – kinevezési parancsa alapján – főhatárrendész beosztásban teljesített szolgálatot, azonban elöljárói utasításra, eredeti beosztása mellett, helyettesként rendszeresen ügyeletesi feladatokat is ellátott, szolgálatáért azonban ellentételezésben nem részesült.

A panaszát elutasító határozatban a munkáltató azzal érvelt, hogy a kirendeltségen nem volt ügyeletesi beosztás rendszeresítve, így tehát a tagunk által ellátott feladatok nem az ún. klasszikus értelemben vett ügyeletesi feladatok voltak, ezért nem is tartotta jogosnak igényét az ügyeletesi beosztáshoz tartozó magasabb illetményre.

Csakhogy:

A Hszt. szerint a hivatásos állomány tagja, ha szolgálati beosztásához nem tartozó feladatkört lát el, a többletfeladatért megbízási díjra jogosult.

Ha az eredeti szolgálati beosztás ellátása alól mentesítették, részére a megbízással betöltött szolgálati beosztás szerinti illetmény jár, amely nem lehet kevesebb az eredeti illetményénél.

– Ha pedig a hivatásos állomány tagja a megbízást az eredeti szolgálati beosztásának ellátása mellett végzi, a többletszolgálatért a rendvédelmi illetményalap 50-200%-áig terjedő mértékű díjazásra jogosult.

A Kúria is jelentős számú esetben kimondta, hogy a beosztáshoz nem tartózó feladatok ellátásáért a munkavállaló megbízási díjra tarthat igényt – mely a fentiek szerint tehát vagy a magasabb illetményt vagy legalább 50%-os megbízási díjat jelent –, és annak nincsen jelentősége, hogy a munkavégzés helyén nem került rendszeresítésre az adott beosztás.

A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz nyújtottuk be keresetünket, ahol a bizonyítás során a bíróság megállapította, hogy tagunk az eredeti beosztása mellett látta el az ügyeletesi feladatokat, így a tényleges munkavégzés után 100%-os megbízási díj megfizetésére kötelezte a munkáltatót. Az ítélet nem jogerős.

Keress minket bizalommal, ha indokoltnak érzed a megbízási díjat, mert elvégzed „ezt is, meg azt is”!

Emlékeztetőül: https://tmrsz.hu/2018/05/18/megbizasi-dij-vagy-tulora/