Adom…adhatom…nem adom…

Szolgálati idő és szolgálati jel

„Beszéltünk” már a szolgálati időről, arról, hogy a hivatásos állományban töltött hosszabb időt miként ismeri el és jutalmazza a munkáltató, milyen egyéb elismeréseket adományozhat, és olvashattatok arról is – nem egyszer – hogy felhívtuk az illetékesek figyelmét ezek fontosságára, az elhivatott, áldozatos munka szimbolikus elismerésének lényeges voltára, motivációs erejére… Most nem erről szeretnénk tájékoztatást nyújtani, hanem egy kapcsolódó kérdésben szeretnénk egy kis segítséget, kapaszkodót adni, azaz egyéb ezzel kapcsolatos tudnivalókat is megosztani veletek.

Megkeresett minket egy tanácstalan kolléga, aki arról számolt be, hogy hosszú éveket töltött hivatásos állományban, előbb sor-, majd szerződéses katonaként, aztán a Rendőrség kötelékében, hivatásos állományban, de a 15 és fél év után még a 10 éves szolgálati jelet sem kapta meg, holott – tudomása szerint – a más helyen dolgozó exkatonák igen…

A Hszt a XXVI. fejezetében rendelkezik a szolgálati idő beszámításáról, a 280. § az alábbiakat mondja ki:

(1) Ahol e törvény hivatásos szolgálati időről rendelkezik, szolgálati időként kell figyelembe venni:

a) a rendvédelmi szervnél szolgálati viszonyban töltött időt,

b) a rendvédelmi szervnél kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban töltött időt,

c) e törvény hatálya alá tartozó másik rendvédelmi szervnél szolgálati viszonyban töltött időt,

d) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses katonai állományában töltött időt,

e) az a) és b) pont alá nem tartozó költségvetési szervnél kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban vagy közszolgálati jogviszonyban töltött időt, ha a szolgálati viszony e jogviszonyok valamelyikéből áthelyezéssel vagy közvetlenül kinevezéssel jött létre,

f) az a) és b) pont alá nem tartozó költségvetési szervnél közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti, bírói vagy ügyészi jogviszonyban eltöltött időt, ha a szolgálati viszony e jogviszonyok valamelyikéből áthelyezéssel vagy közvetlenül kinevezéssel jött létre,

g) e törvény hatálybalépése előtt a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: 1996. évi XLIII. törvény) rendelkezései alapján elismert és beszámított időt, valamint

h) a sor- és tartalékos katonai szolgálatban eltöltött időt.

Ennek alapján a levélíró szolgálati ideje összeadódik, mind a sorkatonaságot, mind a szerződéses katonai állományt, mind a Rendőrség szerveinél töltött szolgálati idejét figyelembe kell venni a szolgálati idő számításánál, így az meghaladja a 10 évet…

Ugyanezen szabályozás vonatkozik egyébként az Országgyűlési Őrség állományára is, hiszen – bár nem tartozik a Rendőrség szervezeti egységei közé, 2013. január 1-jétől önálló szervezetként működik – Alapító Okiratában kifejezetten feltüntetésre került, hogy a hivatásos állománya tagjainak szolgálati viszonyára a Hszt. rendelkezései irányadóak.

A Hszt a továbbiakban az alábbiakat rendeli:

280.§. (2) Ahol e törvény tényleges szolgálati időről rendelkezik, szolgálati időként kell figyelembe venni:

a) a valamely rendvédelmi szervnél vagy a Magyar Honvédségnél szolgálati viszonyban eltöltött – naptári napban meghatározandó – időt, valamint

b) az e törvény hatálybalépése előtt az 1996. évi XLIII. törvény rendelkezései alapján tényleges hivatásos szolgálatban eltöltött szolgálati időt.

Persze vannak időszakok, amiket a szolgálati idő számításánál nem lehet figyelembe venni, ilyen például a beosztásból felfüggesztés, a letartóztatás, bűnügyi felügyelet egyes esetei, előzetes kényszergyógykezelés, valamint a katonai fogdában végrehajtott szabadságvesztés időtartamai, és ugyanígy van rendelkezés arra is, hogy a kivétel mikor nem kivétel, érdemes ezért átolvasni a Hszt 281-283 §-aiban írtakat.

A leírtak alapján egyértelmű, hogy a Rendőrség állományába kerülést megelőzően katonaként eltöltött idő szolgálati időnek számít. DE vajon ez a szolgálati idő számít a szolgálati jel esetében is?!?

A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII.2.) BM rendelet 27. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél huzamos időn át szolgálati jogviszonyban álló személyek elismerésére a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél eltöltött 10, 20, 30 és 40 év szolgálati idő után szolgálati jel adományozható.

Sajnálatos módon ez csupán lehetőség, a rendelet az adományázást nem teszi a rendvédelmi szerv kötelezettségévé. (itt megismételnénk a tájékoztatónk elején hivatkozott linken olvasható információt, vagyis, hogy szakszervezetünk erre a visszásságra felhívta a Belügyminiszter figyelmét, azonban változás az ügyben a mai napig nem történt…)

És, ha ez még nem lenne elég, a rendelet 27.§ (2) bekezdése értelmében szolgálati idő számítása szempontjából kizárólagosan az ugyanazon rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél eltöltött szolgálati idő vehető figyelembe.

A konklúziót vonjátok le ti magatok… Ahogy olvashattátok, próbálkoztunk, szóvá tettük, és megragadtuk az alkalmat az életpálya módosítás kapcsán is, hogy felhívjuk a figyelmet a problémára, de jogosultságaink sajnos csak ennyit tesznek lehetővé… Persze ez nem azt jelenti, hogy feladtuk!

Szívesen fogadjuk akár a fentiekkel, akár más problémákkal kapcsolatos véleményeteket, észrevételeiteket, hogy azokat felhasználva dolgozhassunk érdekeitek védelmében!

Ahogy már írtuk, minden eset más, ezért forduljatok hozzánk bizalommal, ha hasonló problémátok van, csatolva a vonatkozó dokumentumokat is, hogy a konkrét ügyben megalapozott véleményezést adhassunk!