“Jogos” kérdés: mennyi az annyi?

Szolgálatteljesítési idő

Milyen tartalmú munkavégzés-mérték tekinthető jogszerűnek? Jogos-e a heti 60, vagy akár a „csak” 56 óra? Van-e lehetőség ebben az esetben szolgálati panasz benyújtására?

Nos, lássuk:

A szolgálati idővel kapcsolatban a Hszt. elég egyértelműen fogalmaz.

135. § (1) A szolgálatteljesítési idő a munkanapokra egyenlőtlenül is beosztható. A napi szolgálatteljesítési idő ilyen esetben sem lehet négy óránál rövidebb, és – a folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett, az őr- és a készenléti jellegű szolgálati beosztásokat, valamint a (2) bekezdésben foglaltakat kivéve – tizenkét óránál hosszabb.

Önmagában tehát az, hogy egy héten 48 óránál többet dolgozik a munkavállaló, az nem biztos, hogy jogsértő, figyelemmel arra, hogy a munkáltató jellemzően havi munkaidőkeretben dolgoztatja  az egyenruhás állományt. Ebben az esetben pedig azokat a szabályokat kell betartania, mint a fenti idézett rész, továbbá azt, hogy a munkavállalót megilleti heti 2 pihenőnap illetve, hogy két szolgálat között legalább 8 óra pihenőidőt kell biztosítani.

A havi munkaidőkeret hónapról hónapra változhat, aszerint hogy az adott hónapban hány munkanap (hivatali idő szerinti, jellemzően hétfőtől péntekig tartó) van.

Ha tehát 2018. június hónapban 21 hivatali munkanap van, akkor abban a hónapban a havi munkaidőkeret mértéke 21 x 8 óra = 168 óra.

Annak, aki váltásos, vezényléses munkaidőrendszerben dolgozik egy hónap alatt 168 órát kell teljesítenie a fenti szabályok betartása mellett, tehát:

  • a napi munkaidő egyenlőtlenül is beosztható
  • 4 óránál többnek, de 12 óránál kevesebbnek kell lennie egy „műszaknak” (a 12 órát meghaladó időtartam nem számolandó bele a havi munkaidő-keret mértékbe, mert az egyértelműen túlmunka, azaz túlóra szerinti díjazás jár utána)
  • két szolgálat között lennie kell 8 óra pihenőidőnek
  • az adott hónapban heti 2 pihenőnap jár, amely havonta akár összevontan is kiadható
  • az illetményért a havi munkaidő-keretnek megfelelő mértékű óraszámban kell munkát végezni.

Ezen szabályokat és további részletszabályokat a szolgálati törvény (2015. évi XLII. törvény, Hszt.) XII. fejezete (137.§ – 153.§-ai) tartalmazza, szabályozza.

Összegezve: ha a munkáltató a fenti szabályokat betartva jár el, nincs alapja szolgálati panasz benyújtásának.

 

Természetesen az összes körülményt vizsgálni kell egy-egy egyedi esetben, ezért ha úgy érzed, hogy jogtalanság ért, keress minket bizalommal! Szakszervezetünk a vonatkozó dokumentumokat átvizsgálva, alátámasztott véleményezést követően segítséget nyújt már a szolgálati panasz benyújtásától!