Újabb közalkalmazotti pernyerés Csongrád megyében

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon újabb két közalkalmazott perelte vissza a munkáltató részéről meg nem fizetett illetményt a TMRSZ által biztosított jogi segítséggel.

Az I. fokú – egyelőre még nem jogerős – ítélet kötelezte az alperes Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság munkáltatót arra, hogy  I.rendű felperesnek 605.927,-Ft-ot annak kamatát és 34.663,-Ft perköltséget, míg II. rendű felperesnek 471.925,-Ft-ot, annak kamatát és 34.663,-Ft perköltséget fizessen meg.

Az I. fokú bíróság a felperesek követelését és érdemi jogi indokait teljes egészében elfogadva hozta meg döntését.

A bíróság álláspontja szerint az alperes a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészeket nem használhatta volna fel a garantált bérminimumra történő kiegészítéshez.

A munkáltató 2015. júniusában három határozatot is kiadott I. r. felperesnek (2013., 2014. és 2015. január 1-jei napi hatállyal), amelyekben visszamenőlegesen igyekezett korábbi mulasztását a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész – ahhoz szükséges mértékű – garantált bérminimumra történő kiegészítéshez való átcsoportosításával pótolni. Ez a korrekció a felperes összes illetményén egyik év vonatkozásában sem változott.

A munkáltató II. rendű felperes garantált bérminimumát sem emelte meg egyik év vonatkozásában sem a szükséges mértékben és így előfordult az is, hogy még a törvényben garantált bérminimumot sem érte el a dolgozó keresete az adott évben.

A munkáltató beszámítási kifogását a bíróság elutasította, a perben az alperes hivatkozása múltbéli és felpereseknek folyósított a Kollektív Szerződésen alapuló kifizetésekre való hivatkozása teljességgel megalapozatlan volt.

Az ítélet még nem jogerős.

TMRSZ