Pernyerés Akciópótlékban – B.A.Z. megye

kozuti-ellenorzes-800x533A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság I kötelezte a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr főkapitányságot, mint alperest, hogy fizessen meg tagunknak 2013. január 29-től 2014. december 31-ig terjedő időre bruttó 330.844.- (három százharminc ezer-nyolc száznegyvennégy) forint akció szolgálati pótlékot a 2014. február 1-től számított Ptk. szerinti törvényes kamatokkal együtt, valamint 21.500.- (huszonegyezer-ötszáz) forint perköltséget.

Tagunk járőr beosztásban teljesített szolgálatot, 2013. január 29. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időben 1712 óra időtartamban vett részt az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság által elrendelt országos és területi akciókban.

A fokozott ellenőrzések során alapos, részletes ellenőrzést, átvizsgálást, okmányok szokásosnál szélesebb körű, teljesebb ellenőrzését, más eszközök igénybevételét, gépjárművek teljes mértékű átvizsgálását hajtották végre, amelyeket beszámoló lapokon kellett rögzíteniük.

Tagunk 2016. január 28. napján előterjesztett szolgálati panasza 2016. február 26. és március 7. napján első és másodfokon is elutasításra kerültek. Ezt követően – törvényes határidőn belül – kereseti kérelmekkel fordult a TMRSZ a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz.

Keresetünknek helyt adó ítéletében a bíróság osztotta a Legfelsőbb Bíróság Mfv.II. 10.844/2012/7. számú ítéletében és a Kúria 1/2014. számú munkaügyi elvi határozatában írtakat, melyek szerint az akció szolgálati pótlékra való jogosultság egyik feltétele körében a Korm. r. 57. § azt értékeli, hogy a koncentráltan és összehangoltan ellátott szolgálati feladat milyen szervezettségi szinten került végrehajtásra, a másik feltétel – független attól, hogy milyen illetékességi területen rendelték el – önmagában a különleges szolgálati feladatban való részvétel.

A Bíróság kifejtette továbbá, hogy tagunk részére közterületi pótlék címén folyósított „ellentelezés” nem zárja ki az akciópótlékra való jogosultságot, hiszen amennyiben az akcióban való részvételt a beosztási illetményben el lehetne ismerni, úgy nem lenne szükséges az „akció szolgálati pótlék” szabályozása, ezért a bíróság megítélése szerint, az akció szolgálati pótlék megállapításnak általános feltétele tagunk  esetében fennállt.

Az ítélet nem jogerős!