Kifejezetten tiltakozunk!

  • további súlyos alapjogi korlátozás bevezetése  ellen,
  • készenléti hely elhagyásának megtiltása ellen,
  • akár a 10 napi átrendelés kiemelt készenlét néven való megemelése ellen,
  • akár az 1 hónapra vagy akár a 4 hónapra történő kiemelt készenléttel kombinált átrendelés ellen,
  • a kiemelt készenléti pótlék óránként bruttó 385 forint összegszerűség alacsony volta ellen,
  • a készenlét és a készültség fogalmának el nem különítése ellen,
  • a kiemelt készenlét bevezetése ellen, melyet a migrációs válsághelyzetre való hivatkozással a munkavállalók hátrányára kívánnak bevezetni!

Előzőleg már tájékoztatást adtunk, hogy a BM a munkavállalók jogainak csorbítására újabb módosításokat kíván az Országgyűléssel megszavaztatni. A BM-be akkor megküldtük részletes álláspontunkat, majd rövid  idő elteltével a módosítás tervezetének újabb változatát terjesztették elénk véleményezésre, melynek egyes részei még gyalázatosabbak, mint az előző volt, bár meglepő módon néhány jobbító javaslatunk elfogadásra került a korábbi és az új tervezet összehasonlításából látszódóan.

stop-sign-clipart-stop-sign-clip-art-6A TMRSZ folyamatosan kérte az elmúlt időszakban, hogy a határra levezényelt kollégák helyzetét oldják meg, mert hosszú távon nem tartható ez a helyzet. Először még 5 hetente történt az átrendelés a határra ( megjegyezzük általában a Hszt. szabályát sértve, azaz az írásba foglalt átrendelő parancs előzetes átadása nélkül), mára már kéthetente történik oly módon, hogy szolgálati helyükre visszaérkezve már szolgálatot is kell adniuk a csapatszolgálati században is szolgálatot teljesítőknek, ráadásul a határon a szolgálatszervezés okán túlórájuk sem keletkezik, ráadásul a logisztika még mindig nem jó, így nagyrészt az ellátás sem megfelelő , itt elsődlegesen a határon lévők élelmezésével kapcsolatos gyakori problémákra, a pihenőhelyek nem megfelelő kialakítására is utalnánk, megjegyezve azt is, hogy általánosságban elmondható, hogy a szálláshelyekre tapasztalataink szerint a túlzsúfoltság jellemző , például egy szobában 20-24 m2-en 10-12-14 fő is van, melynek egyik fele nappalos, másik fele éjszakai szolgálatot lát el, így a pihenéshez való joguk rendkívüli módon sérül, azaz egyáltalán nem biztosított jelentős részében, ugyanakkor a több mint másfél éve tartó folyamatos utazás, családtól való elszakadás, a feladatok végrehajtása az állomány kimerültségéhez, kifáradásához vezetett. Egyre feszültebbek azon ok miatt is, hogy senki nem ad tájékoztatást részükre, senki sem mondja meg nekik, hogy ezt meddig kell még csinálniuk és az otthon lévő feleségek, gyermekek is egyre türelmetlenebbek.

Pozitivan értékelte a TMRSZ, hogy további 3000 határvadászt kívánnak felvenni, de sajnálatos módon arról nem tudunk mi sem, hogy ehhez rendeltek-e anyagi forrást, mert arról nemhogy a szakszervezetünket nem tájékoztatták, de még a sajtóban sem leltünk fel erre vonatkozó információt. Ugyanakkor a sajtóból arról értesültünk, hogy a felhívásra eddig mindössze kb. 300 fő jelentkezett országosan.

Véleményünk az, hogy a meglévő állomány megtartására kellene nagyobb figyelmet fordítani és nem tovább  nyirbálni a rendvédelmi dolgozók jogait, kurtítani jogos járandóságaikat, hogy a jövendő 3000 főnek legyen meg az anyagi fedezete!

Visszatérve a Hszt. módosítás 2. tervezetéhez … ( innen letölthető )

A TMRSZ kifejezetten tiltakozott a Tervezet 7. §-ában és 8. §-ában foglalt módosítások ellen, mely a migrációs válsághelyzethez kapcsolódóan súlyos további alapjogi korlátozásokat vezetne be megfelelő kompenzáció nélkül. A 7. § szerinti szolgálati elöljáró által meghatározható készenléti hely, amikor is a gyakorlat szerint a határra átrendelt munkavállalók – tekintettel a Csapatszolgálati Szabályzat készültségi fokozatára – nem hagyhatják el a készenléti helyet, azaz a szállásukat, meglátásunk szerint nem mosható össze az általános fogalmú ( lakóhelyen, a családdal tölthető, szabad mozgást biztosító ) készenléttel. Mindenképpen szükségesnek tartanánk a fogalmak elkülönítését, a készenlét mellett a készültség fogalmának – és természetesen díjazásának – törvénybe iktatását és szabályozását. Azon módosítás pedig, hogy a készenlét havi 260 óra lehet az újonnan bevezetendő kiemelt készenlét esetén is, azaz a határra átrendelt rendőrök akár 10 napnyi készenlétre is kötelezettek lehetnek a munkáltató által meghatározott helyen ( azaz kvázi hozzászámítva a törvényi pihenőidőt, a szolgálatteljesítés idejét, akár teljes hónapra átrendelhetők a határra, s otthonukba nem mehetnek ) teljesen elfogadhatatlan, s a magánélethez való jog teljes mértékű kiüresítését jelenti, továbbá a rendelkezés a hatályos Hszt. 60. § ( 2 ) bekezdésében foglalt 4 hónapos szabályra tekintettel akár azt is lehetővé teszi, hogy az átrendelés folyamatos legyen, a szolgálati elöljáró általi elrendelt helyen teljesítendő kiemelt készenléttel, azaz háromnegyed évig a munkavállaló folyamatosan a határon teljesítsen szolgálatot, s családjától folyamatosan el legyen szakítva. Ezen súlyos módosító rendelkezés – főleg a Tervezet 8. §-ában szereplő készenléti díjat is figyelembe véve – teljes mértékig felháborító, s még a migrációs válsághelyzettel sem indokolható. Álláspontunk szerint a migrációval megnövekedett feladatellátást nem a meglévő – egyébként is súlyosan leterhelt –állomány további terhelésével, korlátozott alapjogainak további súlyos korlátozásával, hanem egyéb –  pl. létszámemelés – módon kellene megoldani.

Az pedig, amit a Tervezet 8. §-a megfogalmaz, hogy „d) a készenléti pótlék teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25%-a, meghatározott helyen történő készenlét esetén 1 %-a.” még mindig felháborító, annak ellenére, hogy korábbi tiltakozásunk alapján ( megjegyezzük a többi szakszervezet ezzel kapcsolatban az előző tervezetnél semmifajta észrevételt nem tett ) a 0,4 %-os mérték megemelése megtörtént, hiszen a munkáltató által meghatározott helyen, a hely elhagyása nélkül töltött pihenőidő – azaz pontosabban pihentetés – , a bármikor indulásra kész állapot, bevethetőség elvárása kompenzációjaként óránként bruttó 385 forint megfizetését írja elő a módosító rendelkezés.

E körben ismételten javasoltuk a korábban ( a régi Hszt-ben ) a készültségre vonatkozó szabályozás és túlszolgálati díjjal való kompenzálás visszaállítását , vagy legalább az illetményalap 3-5 %-ában való  meghatározását a kiemelt készenléti díjnak.

A további javaslatainkat a napokban tesszük közzé.

TMRSZ

Előzmény BM. 1. Hszt. módosítási javaslat:

http://tmrsz.hu/2016/08/24/tiltakozunk/

http://tmrsz.hu/2016/08/25/hszt-modositas-tmrsz-altalanos-velemenye/

http://tmrsz.hu/2016/08/26/bm-hszt-tervezete-elfogadhatatlan/

http://tmrsz.hu/2016/08/30/szakszervezetek-arulasa/