Illegalitásban az RKDSZ

fekete pénzA Gyulai Törvényszék  közérdekű adatkérésünk  nem teljesítése okán indított perben jogerős ítéletével 2015. szeptember 5. napján kötelezte a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezetét ( RKDSZ) , hogy közölje milyen forrásból és céllal kapott  65 milliós összegű támogatást a  2010-2012. években, és adja ki annak okiratait. Az RKDSZ nem tett eleget a kötelezésnek.

Már előzőleg leírtuk, hogy több mint érdekes volt az, hogy a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete 2008. decemberében kivált a rendőrséghez beintegrálódott határőrök szakszervezetéből, a Rendészeti Védegyletből és a Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatal tanácstermében megalakult szervezet olyan hihetetlen mértékű központi költségvetési támogatásban részesült, pont azokban az években, amikor a TMRSZ szétzúzására irányuló koncepciós büntetőeljárás előkészülete és érdemi kivitelezése történt, amely külső szemlélő és szakszervezeti támogatási ügyekben is ismeretekkel bíró számára meglehetősen abszurdnak tűnik.

Ebben az időszakban a TMRSZ ellen irányuló műveletekben időről-időre a magyar titkosszolgálatokhoz okkal köthető személyek részéről törvénysértő ténykedés valósult meg. Mindez bizonyára költségekkel is járt, amelyek fedezetét biztosítani volt szükséges és az RKDSZ ténykedését és homályos, tisztázatlan eredetű költségvetési adóforintokkal történt „bőkezű” támogatottságát látva, talán nem a valóságtól elrugaszkodott következtetés (vélemény), összefüggést feltételezni, ezen látszólag két külön pénztömeg vonatkozásában.

Az ügy érdekes momentuma, hogy az RKDSZ vezetője, aki a bíróság.hu honlapján mai napig a szakszervezet képviselőjeként és elnökeként szerepel, Vincze Tibor, aki tudomásunk szerint igen jó viszonyt ápolt dr. Pintér Sándor belügyminiszterrel, állítólag közvetlen telefonösszeköttetésben volt, illetve Lázár Jánossal és nem utolsó sorban a jelenlegi MÁK vezetőjével, dr. Dancsó Józseffel, aki állítólag a féltestvére. Nos, hogy testvére e vagy sem nem tudjuk, de az tény, hogy annak idején dr. Dancsó József országgyűlési képviselőként is igen erősen támadta a TMRSZ-t, bejelentéseket téve még a Legfőbb Ügyészségre is. Lázár Jánossal való kapcsolatuknál maga Vincze Tibor dicsekedett, hogy nekik, mármint a szakszervezetnek ő a keresztapja. Nos, lehetett benne valami, mert a megalakulástól ott volt dr. Lázár János és apparátusa, és az alig 800 főt elérő szakszervezetnél folyamatos védnökséget látott el, addig a TMRSZ 2009-es Küldöttértekezletére – az elhíresültre, ahol titkosszolgálati eszközöket is bevetettek szétveretésére – meghívás ellenére sem ment el, a meghívásra nem is reagált. Ez pedig sok találgatásra adott okot már akkoriban is.

Az ügy további érdekessége, hogy a TMRSZ vezetője és társai elleni koncepciós büntetőeljárásban a megnevezett RKDSZ vezetőt és az állítólagos jogászt folyamatos indítvány ellenére sem hallgatta ki az eljáró járásbíróság.

Előzőekben már jeleztük, hogy több mint furcsa, hogy sem az Állami Számvevőszék illetékes vezetőségét, sem a Magyar Államkincstár (rokoni) vezetését, sem a BM-et, sem a magukat őrzőknek minősítő ügyészeket nem érdekli, hogy éppen hány tízmilliós előadást tesz egy szakszervezet a részére rövid idő alatt juttatott adóforintok vonatkozásában, miközben a TMRSZ ellen folyó koncepciós eljárásban még a hűtőben tárolt Nesteákat is számon kérték vádiratukban, név szerint megnevezve egy kiskorú gyereket, akinek édesanyja a szakszervezet tagja, hogy ivott belőle.

Az RKDSZ közérdekű adatai ügyében úgy titkolózik ennek a 65 milliónak az eredetével kapcsolatban, mint ha az legalábbis valamilyen államtitkot képezne.

2016.09.02-án végrehajtási eljárás keretében eszközölt helyszíni szemlén az RKDSZ közhiteles nyilvántartásba bejegyzett székhelyén nem volt senki, pontosabban egy pár, akik az idős szomszéd néni előadása szerint albérlő pár (meglepő módon épp a helyszíni szemle kezdő időpontja előtt 1 perccel látványosan távoztak a lakásból), a végrehajtó így nem tudta lefoglalni az iratokat. Kiderült, hogy nem tudni ki a szakszervezet képviselője, nem tudni, hogy hol vannak a szakszervezet könyvelési anyagai sem. Viszont a TMRSZ jogi képviselője jelezte azt, hogy – álláspontja szerint – a székhely környékén egy sötétszínű Reanult Megane autóban ülő személy megfigyelés alatt tartotta őt és a végrehajtót, majd amikor látta, hogy a végrehajtónak nem sikerült bejutnia (túlbuzgó telefonálást követően), mielőtt a TMRSZ jogi képviselőjének lehetősége lett volna a rendszám felírására, rekordgyorsasággal elhajtott.

Meglepő módon a végrehajtót a helyszíni szemlét megelőzően, a bírósági eljárásban RKDSZ-t képviselő ügyvéd (aki keresztnevén szólítja a végrehajtó eljáró helyettesét…) telefonon tájékoztatta, hogy az iratok nála, az irodájában lelhetőek fel, így a helyszíni szemle folytatására ott került sor. Természetesen ügyvédnő nem rendelkezett az RKDSZ dokumentumállományával, mindössze egy általunk már korábban visszaküldött beazonosíthatatlan papírcsomaggal. Az RKDSZ jogi képviselője azt állította, hogy a szakszervezetnek új elnöke és új székhelye van, de hogy hol van ez a székhely már csak 8 napos határidő megadásával tudja bejelenteni?! Van új elnök, van új székhely, csak épp a közhiteles nyilvántartás ezen „tényeket” nem ismeri…az ügyvédnő kijelentése szerint: mit tehet ő erről?

Az RKDSZ vonatkozásában a közérdekű adat mégiscsak „államtitoknak” minősül?

http://tmrsz.hu/2016/02/19/titkos-allami-penzek-rkdsz-folytatas-vegrehajtasi-eljaras/

http://tmrsz.hu/2015/10/06/titkos-allami-penzek-rkdsz/