Kétcsatos tanulói bakancs

Újabb malőr vezetői szinteken

7 év elteltével várják a kétcsatos tanulói bakancsok leadását

régi bakancs II - honlapra 20160621Arról informálták szakszervezetünket, hogy a 2011. júliusában felszerelt állomány dolgozóitól most várják a 2009-ben átvett tanulói bakancsok leadását, amit még a rendészeti szakközépiskolában kaptak meg, és az idő múlását is figyelembe véve azok már egyébként is rég elhasználódtak.

Mindezek után a mai napon írásban kerestük meg az ORFK Gazdasági Főigazgatóját, Kovács István vezérőrnagy urat, hogy a felmerült kérdéseinkre választ kaphassunk – természetesen az ügy kivizsgálása mellett – és megfelelő iránymutatással szolgálhassunk az érintetteknek.

 Levelünkben Kértük a Vezérőrnagy Urat, szíveskedjen részletes – jogszabályi, intézkedési, utasítási, tanulókkal kötött megállapodás, bakancs kihordási ideje stb. rendelkezésekre utalás mellett – tájékoztatást nyújtani az alábbi tárgyban:

  • a 2009-ben és azt követően felszerelt hivatásos állomány tagjainak kötelező-e a „tanuló két csatos bakancs” visszaszolgáltatása, leadása;
  • „leadási” kötelezettség esetén annak indokairól és folyamatáról (leadási helyszín-határidő-mód);
  • „leadási” kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről.

Kértük tájékoztatását arra vonatkozóan is, a képzést bonyolító illetékes rendészeti szakközépiskola a tanulmányi szerződés alapján a 32/2005 (VI.30.) BM-OM rendeletnek megfelelően a gyakorlati képzéshez biztosított egyenruházatot és alapfelszerelést tanulmányi juttatás formájában biztosította-e, avagy csupán használatra adta át a képzés idejére azzal, hogy fenntartja rajta tulajdoni jogát. Amennyiben ez utóbbi az igaz, akkor kértük szíves tájékoztatását, hogy a képzés befejeztével miért nem gyűjtötték be a bakancsokat, illetve szólították fel akkor vagy azt követő belátható időn belül végzett tanulókat az átadásra.

Kértük szíves tájékoztatását arról is, hogy álláspontja szerint az érintettek vonatkozásában szükséges-e figyelembe venni a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V.10.) BM rendeletben foglaltakat, különös tekintettel az 1. mellékletre, mely az egyenruházati termékek és ruházati felszerelések tervezett viselési idejét határozzák meg. Ennek alapján ugyanis a bakancsok/csizmák/félcipők tervezett viselési ideje 2 év, ezt követően pótolni indokolt.

Kértük szíves tájékoztatását a tekintetben is, hogy ki, azaz mely vezető rendelte el a bakancs visszaszolgáltatását, nevének és rendfokozatának megadásával.

A válaszadás megérkezte után tájékoztatást adunk honlapunkon is.

TMRSZ