Munkáltatói súlyos veszélyeztetés?

Röntgenkapuk, kipufogógázok a határon

20090324vamkommanA mai napon 2016. június 22-én ismételten írtunk Papp Károly r. altábornagy Országos Rendőrfőkapitánynak,  hogy országos viszonylatban a sugár- és röntgenkapuk, továbbá a kipufogógázokkal érintett munkahelyekről tájékoztatást adni szíveskedjen szakszervezetünk számára, mivel dr. Gömbös dandártábornok úr Országos Rendőrfőkapitány Úr nevében írt válaszában  e témakörben feltett kérdéseinkre adott válasza alapján az volt megállapítható,  hogy a kipufogógázok és ionizáló sugárzások tekintetében semmiféle kockázatértékelést nem végeztek, továbbra is időhúzásra rendezkedtek be, a felvetett kérdések vizsgálatát, a kapcsolódó intézkedések megalkotását és az ezekről való tájékoztatást mellőzték.

Leírtuk, hogy a szervezeti egységek, érintett állománykörök és munkakörnyezetek ismerete nemcsak elvárható a munkáltatótól, hanem erre jogszabályok is kötelezik.

Kérdésként tettük fel, hogy hogyan tartják be a vonatkozó szabályokat, ha azt sem mérték fel, hogy mit kellene betartani?

A feltett kérdések megválaszolásának szándékát feltételezve úgy tűnik számunkra, mintha az ORFK nem tudná a feltett kérdések tekintetében, hogy milyen veszélyeknek és ártalmaknak kitettek a szolgálatot teljesítő rendőrök és következésképpen azt sem, hogy hogyan védjék (védik?) meg őket.

A sugárkapuk veszélytelenségének megállapításához megnyugtató válasz adható egy gépkönyv, vagy technológiai leírás erre vonatkozó oldaláról készített másolatának (akár fénykép) megküldésével. Alapkérelmünkben arra kértünk megalapozott választ, hogy veszélyes-e a sugárkapu, de eddig kielégítő válasz nem született , ezért tagjaink egészségének védelmében ismételt megkereséssel fordultunk a rendőrség vezetőjéhez.

A problémakör tisztázása véleményünk szerint azért is lényeges, mert az ORFK által kérdésünkre adott válaszban az  orvosi vizsgálatokkal, mérési eljárásokkal kapcsolatos szabálymagyarázat is arra utal, hogy nem vizsgálják a kipufogógázok és az ionizáló sugárzások kockázatának kitett rendőrök ezirányú egészségkárosodásának veszélyét, így

még megbetegedés esetén sem valószínűsíthető a kóroki tényezők feltárása és megfelelő védőintézkedések alkalmazása.

Az ORFK válaszában leírtakból feltételezhető, hogy a szükséges szabályozások hiányoznak, így azok betartását a munkavállalókon számon kérni nem lehetséges , viszont ennél nagyobb problémát jelent szerintünk, hogy a válaszból úgy tűnik, hogy a nem megfelelő szabályozás, ellenőrzés miatt egészségkárosító kockázatok fennállása egyértelműen nem zárható ki, a biztonság így bizonyosan 100%-osnak nem tekinthető.

 

Az ORFK válasza itt tölthető le

A TMRSZ erre adott válasza, újbóli adatkérése, álláspontja itt tölthető le.

TMRSZ

Előzmények:

http://www.tmrsz.hu/2016/06/06/sugar-es-rontgenkapuk-tovabba-a-kipufogogazokkal-erintett-munkahelyek/