ORFK újból együttműködési megállapodást sértett!

A TMRSZ-t az ellenőrzés(ek)ről sem tájékoztatták

Lezárják a munkavédelmi szempontból megkifogásolható 80-as évekbeli épületet, az tovább szálláshelyként nem szolgálhat a határon szolgálatot teljesítőknél!

01A szakszervezetünkhöz a Kiskunhalason lévő szálláshellyel kapcsolatosan több negatív jelzés érkezett 2016.06.14-én. Majd azt a tájékoztatást kaptuk az ott lévő kollégáktól, hogy a felénk megtett jelzésüket követően 2016.06.16-án hirtelen az ORFK ellenőrzést tartott, azt követően pedig a jelenlévőkkel azt közölték, hogy a szállást lezárják 2016. június 20-ával, megvárják még, hogy a Heves megyeiek elhagyják a szállást.

A legutóbbi Rendőri Érdekegyeztető Tanács ülésén éppen a TMRSZ által megkifogásoltakra az ORFK vezetőhelyettese Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgató szószerint közokiratba foglaltan a következőket nyilatkozta:

„Tájékoztatja a jelenlévő szakszervezeteket, hogy az együttműködési megállapodás mindkét félre egyaránt ugyanolyan mértékben vonatkozik, Amennyiben az ORFK munkavédelmi ellenőrzést kíván tartani, a szakszervezeteket munkavédelmi ellenőrzésre fogja meghívni.”

Ezt az együttműködési kötelezettségét pedig az ORFK újból megszegte, mivel ellenőrzést tartottak, de arról a TMRSZ-t nem értesítették.

Szima Judit TMRSZ főtitkára a mai napon ( 2016.06.17-én) tájékozódott az ügyben, az ORFK munkavédelmi főfelügyelőjét Balogh János r. alezredest hívta fel, aki azt a tájékoztatást adta, hogy valóban tartottak egy belső ellenőrzést Kiskunhalason a Szabó Ervin utcában. Közölte, hogy munkavédelmi szempontból  országosan mindenhol elrendelésre kerültek az ellenőrzések  éppen a TMRSZ felszólalására. Ugyanakkor sem erről, sem a többi ellenőrzésről nem tájékoztatták a TMRSZ-t, mert ők, mármint a munkáltató eldönti, hogy miről ad, és miről nem ad tájékoztatást. Főtitkár sürgősen kérte megküldeni az eddig megtett ellenőrzéseik jegyzőkönyveit!

Az Országos Rendőr-főkapitányság, a szakszervezetekkel  kötött együttműködési megállapodás a 2012. augusztus 13-án kelt , melyhez a TMRSZ 2012. augusztus 28-án csatlakozott. Ezen megállapodás rögzíti a szakszervezetek és az ORFK közötti együttműködés kereteit, melynek alábbi pontjaival ellentétesen járt el, a megállapodást megszegve az ORFK a TMRSZ által kezdeményezett ellenőrzésekkel kapcsolatban, ugyanis a megállapodás  24. pontja kimondja:

„Az ORFK vállalja, hogy tájékoztatással, információk biztosításával megkülönböztetés  nélkül elősegíti a Szakszervezetek érdekképviseleti tevékenységét. „

Valamint a 26. pontja konkrétan rögzíti a következőt :

„A munkáltató lehetővé teszi, hogy a Szakszervezetek arra kijelölt képviselői az illetékes  munkabiztonsági felügyelővel történt előzetes egyeztetés alapján, megfigyelőként részt  vegyenek a munkavégzési körülményekre, így különösen az egészséges és biztonságos  munkavégzés biztosítására irányuló munkáltatói ellenőrzések végrehajtásában.”

Felháborító módon az ORFK  ezen vállalt kötelezettségéből semmit nem tartott be!

Előzmény: Az ország területéről érkezett rendőr kollégák egy részét Kiskunhalason egy 80-as években épült  épületben helyezték el , kb. 100 főt. A szálláson a munkavédelmi szempontból erősen megkifogásolható helyen olyan is előfordult, hogy az ablak bedeszkázva volt, azt szellőztetésre kinyitni sem lehetett. Orvosi ügyeletet nem biztosítottak, legalábbis erről tájékoztatást nem kaptak a szolgálatot teljesítők.

Védőeszközöket a századnak kell magával vinnie, így sima gumikesztyűvel rendelkeznek, meg kaptak fertőtlenítőszert. Szájmaszkot a befogadó helyeken használnak, de arról nincsen tudomásuk, hogy az milyen fajtájú és mire ad védelmet.

Általában 13-14 órát menetelnek a kerítés mellett a szolgálatot ellátó rendőrök. Védőitalként ásványvizet kapnak.

Több kolléga arról adott tájékoztatást, hogy előző hónapban 5 napot voltak a családjuk körében, végig a határnál voltak lenn.

Családjuktól távol két havonta átlagban 4 hetet vannak távol, de előfordul, hogy nem 7 napra, hanem 10-11 napra is lenn vannak, védve a határt. A folyamatos megterhelő munkavégzés miatt egyre fáradtabbak, kimerültek és idegesebbek.

Az élelmezésre nem panaszkodnak. Étkezést nem a szálláshelyen biztosítják, azzal teljes mértékben elégedettek, bőséges és jó ételeket kapnak, kollégák elmondása szerint ezen az elmúlt, pár héttel ezelőtti időszakhoz képest sokat javítottak.

A TMRSZ álláspontja továbbra is az, hogy a rendőri vezetők hozzáállása szakszervezetünk általi problémás helyzetekre való figyelemfelhívásaival, jelzéseivel, intézkedés kéréseivel kapcsolatban erősen kifogásolható (együttműködési kötelezettség, tájékoztatás, stb.), mivel mást mondanak és mást cselekszenek (lásd a RÉT ülésen a főkapitány-helyettesi nyilatkozat itt letölthető)  folyamatosan időhúzásra és az elterelésre építve a valós problémák megoldása helyett a  tények elfedésére törekednek. Mindezen ok miatt a tájékoztatásunkat a nyilvánosság elé tárjuk, és ezzel együtt további sürgős intézkedésre megküldjük az illetékesek felé.

Végezetül az oxigénről: A fényképeken jól látható, hogy a szálláshely milyen minőségű lehetett, ha kívülről megnézzük, elképzelhetjük a belső részeket.  HABÁR az emeleten lévő szobából kilógó, szemmel láthatóan növekedésben lévő kis fa az oxigénellátást biztosítja!  Tudniillik egy növény addig termel oxigént amíg növekszik.

03 02