A belügyminisztert nem érdeklik a határon lévő rendőrök munkakörülményei?

PintersandorA TMRSZ 2016. április 27-én megkereséssel fordult Dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez kérve – a határnál folytatott   szemlén készült jegyzőkönyv megküldése mellett azonnali intézkedését, mivel  – álláspontunk szerint – a munkavállalók ilyen mértékű kiszolgáltatottsága a Rendőrségen belül nem egyedi esetnek minősül, ebből következően országos szinten is vizsgálatok mielőbbi lefolytatása, illetve a munkavédelem előírásait tartalmazó hatályos jogszabályoknak megfelelő körülmények kialakítása és folyamatos biztosítása szükséges.

Továbbá kértük, hogy tegye lehetővé a BÉT- megállapodásra is figyelemmel, hogy szakszervezetünk a teljes határ menti szakaszon akadálymentes szemlét tarthasson, melynek egyeztetése érdekében kértük Belügyminiszter Urat arra, hogy az Országos Rendőr-főkapitányságot utasítani szíveskedjen az együttműködésre.

 Jogszabályi és megállapodásbeli válaszadási előírás ellenére mai napig válasz nem érkezett.

A TMRSZ álláspontja az, hogy a Belügyminisztérium hozzáállása szakszervezetünk általi problémás helyzetekre való figyelemfelhívások, jelzések, intézkedés kérések terén kifogásolható (együttműködési kötelezettség, tájékoztatás, stb.), mivel ez ügyben sem érkezett még csak válasz sem. A valós problémák megoldása helyett annak agyonhallgatására, avagy a vezető tisztségviselő elhallgattatására, lényegében kiiktatására törekednek.  

Mai napig jellemző a TMRSZ esetében a kifárasztás, félelemkeltés, megalázás, kirekesztés, elkülönítés.

Lásd:

  1. Az ORFK magasrangú főtisztje valótlant állított, hogy a főtitkár III/III-as ügynök, ekörben az újságíróval legjobb tudomás ellenére valótlan adatokat közölt, de az Országos Rendőr-főkaptányság többszöri felhívás ellenére sem, a mai napig nem kért bocsánatot .
  2. A 2011-es évtől, a nyugdíjak visszamenőleges hatályú járadékká történő átminősítése okán szervezett tüntetéseknél a titkosszolgálati módszerek alkalmazása, dezinformálás, mely azt megelőzően is- tetten érhető volt.
  3. A parlamentből szakszervezeti tisztségviselő indok nélküli kitiltása, fényképe közzététele, mely éveken át tartó indokolatlan, megalázó jogsértés.
  4. A szakszervezeti tisztségviselő törvénytelen őrizetbe vételei politikai akarattal egyezően.
  5. A főtitkár Kaposvári Járási Bíróság bírája általi száműzése, jogtalan kényszerintézkedés alkalmazása.
  6. Kaposvári Járási Bíróság bírája általi bizonyítékok nélküli bebörtönöztetése főtitkárunknak, közel 8 hónapig jogellenes fogva tartása.
  7. Belügyminisztérium által javasolt /2012 / szakszervezeti tagdíjak munkáltató általi levonásának megtiltása, törvény ilyetén módon történő módosításával.
  8. Az éveken át tartó koncepciós per, bűnözőkkel kötött vádalku szinte minden szinten, akit(ket) koronatanúként szerepeltetnek a koholt ügyben.
  9. A magas rangú rendőri vezetők mellett egyes ügyészek, bírák politikai kézi vezérlése a tisztségviselő, a szakszervezet kiiktatása céljából stb.
  10. Több hónapi kérelmünk után a munkáltató által engedélyezett helyen a TMRSZ 2016.03.23.-án határon történt helyszínbejáráson vett részt a munkakörülmények érdekvédelem körébe tartozó ellenőrzése céljából. A munkáltató képviselői mellett az MRK jelen lévő képviselője és a többi magát szakszervezetnek nevezők FRSZ, BRDSZ, Rendőr Szakszervezetek Védegylete nem a törvényi felhatalmazás alapján a feladatukat végezték, hanem a TMRSZ-t figyelték árgus szemekkel, majd tettek jelentést, hogy a munkavállalók érdekében merészeltünk eljárni, amit a legutóbbi RÉT ülésen az ORFK vezető-helyettese meg is köszönt nekik. Őket ingyenesen rendőrségi autóval szállították le a helyszínre, addig a TMRSZ-nek keletkezett költség kifizetését megtagadták. ( itt tölthető le a RÉT ülés ezen részének anyaga)

Mindezen ok(ok) miatt a tájékoztatásunkat a nyilvánosság elé tárjuk, és ezzel együtt továbbra is kérjük az intézkedést.

Kiemelten azt, hogy a TMRSZ számára tegyék lehetővé annak anyagi vonzatával együtt, hogy a teljes határ menti szakaszon akadálymentes helyszínbejárást és az ORFK munkavédelmi felelősével szemlét tarthasson.

Bízunk benne, hogy a belügyminisztert érdeklik a határon lévő rendőrök munkakörülményei, ezért a retorziók bevezetése helyett a továbbiakban nem szab gátat annak, hogy a szakszervezetünk tegye a dolgát.

TMRSZ