Akciószolgálati pótlék – Heves megye

tizezres-d0000620B1ccda82d59bbA TMRSZ felperes 4 tagunk képviseletében eljárva akciószolgálati pótlék megfizetése iránt indított pert az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság alperes ellen.

Az Egri rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő négy tagunk akció szolgálatokban vettek részt, azonban alperes akciószolgálati pótlékot nem fizetett meg felperesek részére.  Felperesek szolgálati panaszt nyújtottak be az elmaradt akció szolgálati pótlék és annak törvényes kamatai megfizetése iránt.  A szolgálati panasznak a felperesi munkáltató vezetője nem adott helyt, így érdemi elbírálás céljából a Heves Megyei Rendőr- főkapitányság vezetőjéhez felterjesztette, aki határozatával a felperesek szolgálati panaszát elutasította.

Az I. rendű felperes 2012. március 1 – 2015.március 31. között-, a II. rendű felperes 2012. április 1 -2014. május 31. között,  III. rendű felperes 2012.  április 1 –  2015. április 1. között IV. rendű felperes 2012. április 1. – 2015. április 1. közötti időben vett részt országos vagy területi szinten elrendelt fokozott ellenőrzésekben több ezer óra időtartamban, melynek ellentételezéseként akció szolgálati pótlékot a munkáltató nem fizetett részükre.

A bíróság a felek egyező előadása és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megállapította, hogy a felperesek akció szolgálati pótlékra jogosultak.

Az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2016. január 22. napján meghozta ítéletét, mely szerint kötelezte az alperest, hogy fizessen meg

I. rendű felperes részére 447.660.- Ft összeget és ezen összeg után 2014. október 15. napjától kifizetés napjáig járó, minden késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal azonos mértékű kamatát és 13.575.- Ft perköltséget,

II. rendű felperes részére 542.740.- Ft összeget és ezen összeg után 2014. október 15. napjától kifizetés napjáig járó, minden késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal azonos mértékű kamatát és 33.200.- Ft perköltséget,

III. rendű felperes részére 454.230.- Ft összeget és ezen összeg után 2014. október 15. napjától kifizetés napjáig járó, minden késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal azonos mértékű kamatát és 23.500.- Ft perköltséget,

IV. rendű felperesnek 589.610.- Ft összeget és ezen összeg után 2014. október 15. napjától kifizetés napjáig járó, minden késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal azonos mértékű kamatát és 31.720.- Ft perköltséget,

Az ítélet nem jogerős.

TMRSZ