Törvénysértő fegyelmi határozat – BRFK

120326-vizirend_2A TMRSZ felperes tagunk képviseletében eljárva fegyelmi felelősséggel kapcsolatos szolgálati jogviszony iránt pert indított a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon a Budapesti Rendőr-főkapitányság alperes ellen.

A Mohácsi Vízirendészet állományában szolgálatot teljesítő tagunk szolgálati kötelezettségének teljesítése közben szolgálati vízijárművével közlekedett, amikor tompa puffanásra lett figyelmes, ami után a jármű erejéből veszítve erős rázkódásba kezdett. A hajó mögötti vízterületet szemügyre vette járőrtársával, ahol semmilyen tárgyat, rendellenességet, uszadékot nem észleltek. Azt észlelte, hogy a hajócsavar egyik levele kitört. Az esemény során személyi sérülés nem történt. Az eseményt felperes jelezte szolgálatirányító őrsparancsnokának és aznap jelentést írt.

Ezt követően alperes vezetője fegyelmi eljárást rendelt el felperessel szemben a Hszt. 126. § (1) bekezdése alapján a Hszt. 119. § (2)  bekezdésére figyelemmel  A szabálysértési eljárásról és  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 226. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző víziközlekedési szabályok megsértése miatt, majd határozatában fenyítés kiszabásának mellőzésével figyelmeztetésben részesítette azért, mert úgy ítélte meg, hogy megállapítást nyert, hogy a hajócsavar azért sérült meg, mert nem tett meg felperes minden elővigyázatossági intézkedést, valamint nem az időjárási, forgalmi és hajóútviszonyoknak megfelelően vezette szolgálati járműét.

Tagunk nem ismerte el, hogy hibázott. Az intézkedéssel szemben szolgálati panaszt nyújtott be, melyet elöljárója elutasított, ezért érdemi elbírálás céljából felterjesztésre került Budapest Rendőrfőkapitányhoz, aki az elsőfokú határozatot helyben hagyta.

A felperes meghatalmazása alapján a TMRSZ keresetet nyújtott be az illetékes munkaügyi bírósághoz, melyben kérte, hogy alperes fegyelmi eljárása során jogellenesen hozott határozatokat helyezze hatályon kívül. A keresetet a bíróság megalapozottnak találta

A Munkaügyi Bíróság 2015. december 01. napján kelt ítéltében megállapította, hogy az alperes a perben nem bizonyította, hogy a perbeli esemény az okból következett be, hogy felperes a víziközlekedés szabályait megszegte volna, ezáltal határozata jogszabálysértő.

Fentiek miatt a szolgálati panaszt elutasító-, valamint felperes figyelmeztetéséről rendelkező alperesi határozatokat hatályon kívül helyezte, és kötelezte alperest, hogy felperesnek fizessen meg 10.000.- Ft perköltséget és 11.436.- Ft készkiadást. 

Az ítélet nem jogerős.

TMRSZ