Akciószolgálati pótlék- Heves megye

pénzt kapA TMRSZ felperes tag képviseletében eljárva akciószolgálati pótlék megfizetése iránt indított pert az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság alperes ellen.

A Pétervásárai Rendőrőrs állományában szolgálatot teljesítő tagunk akció szolgálatokban vett részt 2012. március 1- 2014. május 31. között, azonban alperes akciószolgálati pótlékot nem fizetett meg felperes részére.

A felperes meghatalmazása alapján a TMRSZ keresetet nyújtott be az illetékes munkaügyi bírósághoz, melyben kérte, hogy kötelezze alperest 2012. március 01-2014. május 31. közötti időintervallumban  2 245 óra után 433.846.- Ft és annak középidőtől számított törvényes mértékű kamatának megfizetésére kötelezze az alperest.

A Kúria EBH 2014.M.17. és 2014.M.1. számon közzétett döntései kimondják, hogy a vonatkozó jogszabályok az akció fogalmát nem határozzák meg, így az akció szolgálati pótlékra való jogosultság feltétele csak és kizárólag a Hszt. végrehajtási rendeletének 57. § -a alapján ítélhető meg.

A bíróság a felek egyező előadása és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megállapította, hogy a felperes akció szolgálati pótlékra jogosult.

Az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2016. január 22. napján meghozta ítéletét, mely szerint kötelezte az alperest, hogy fizessen meg felperesnek 433.850.- Ft összeget és ezen összeg után 2013. április 01. napjától a kifizetés napjáig minden mindenkori törvényes mértékű késedelmi kamatát és 22.250.- Ft perköltséget.

Az ítélet nem jogerős.

TMRSZ