Ügyészek ellen pótmagánvád

 

Somogy megyei és Legfőbb Ügyészségi ügyészek elleni pótmagánvád

Központi Nyomozó Főügyészség 2016.02.08-án érkezett átiratában arról tájékoztatta a TMRSZ-t, illetve annak főtitkárát, mint pótmagánvádlókat, hogy a 2016. január 11-i keltezéssel küldött beadványt, a vádindítvánnyal, az ügyvédi meghatalmazással és a Központi Nyomozó Főügyészség 1.Nyom. 572/20 15. számú ügyirataival együtt a Fővárosi Törvényszékhez továbbította.

Ismeretes, hogy a TMRSZ és annak vezetője és társai ellen folyamatban van a mai napig egy koncepciós eljárás. E törvénytelen eljárás során a büntetőeljárás szabályait súlyosan megszegő Somogy megyei vezető ügyészek, megyei főügyészek és Legfőbb ügyészségi ügyészek ellen hivatali visszaélés, többrendbeli közokirat hamisítás, jogellenes fogvatartás  büntettében pórmagánvád benyújtására került sor, mivel a nyomozás lefolytatását, a felelős ügyészek felelősségre vonását – nem első alkalommal- az ügyészség jelen esetben is elutasította azzal, hogy a cselekmény nem bűncselekmény.

Holott a folyamatban volt büntetőeljárás során a nyomozást olyan személyek hosszabbították meg a nyomozás továbbfolytatását elrendelő határozat meghozatalával, akiknek jogszabályok értelmében nem volt joguk a rendelkezéseket meghozni, az előzetes letartóztatásról szóló előterjesztésében olyan „bizonyítékokra” hivatkoztak, mint amelyek megalapozzák azt, holott bírósági szakban egy olyan „bizonyíték” sem került ismertetésre, amely az előzetes letartóztatás indokaként került a nyomozási bíró elé, és ilyet a büntető-ügyirat nem is tartalmaz, sőt tény az is, hogy valótlan tényállítás(oka)t is tettek előterjesztésükkor. A terhelti panaszjog gyakorlását nem biztosították, ugyanúgy a sértett értesítési kötelezettségének és panaszjoga biztosítási kötelezettségüknek sem tettek eleget, a TMRSZ székhelyén a nyomozó hatóság 5 alkalommal házkutatást tartott és az általuk elvitt dolgokat (jellemzően iratokat, többtízezer oldal terjedelemben) válogatás nélkül, egyedi azonosításra alkalmatlan módon ömlesztve, zsákokba söpörve vitték el, s senkit nem zavar most sem az például, hogy az iratokból több ezer oldal nincs meg, s ezt még le is merik írni. S ez csak a jéghegy csúcsa ahhoz képest, amiket az eljárás során elkövettek a szakszervezet és a főtitkár ellen, ami megalapozta a pótmagánvád előterjesztését, s ezen túl ez is alátámasztja az egész eljárás koncepciós jellegét.

TMRSZ