Akciószolgálati pótlék – B.A.Z. megye

penzA TMRSZ felperes tagunk képviseletében eljárva akciószolgálati pótlék megfizetése iránt indított pert a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság alperes ellen.

A Rudabányai rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő tagunk 2011-2014. közötti időszakban összesen akció szolgálatban, mely időszakra alperes akciószolgálati pótlékot nem fizetett meg felperes részére.

A felperes meghatalmazása alapján a TMRSZ  keresetet nyújtott be  az illetékes munkaügyi bíróságon melyben 522.161.- Ft  akciószolgálati pótlék megfizetését kérte.

A Munkaügyi Bíróság  az akció szolgálat fogalmi körének meghatározása során egyrészt a Legfelsőbb Bíróság Mfv.II.11.145/2009/2.  számú ítéletében írtakból indult ki, ( mely egyebek mellett azt tartalmazza, hogy „az akciószolgálati pótlék esetén a jogszabály vagylagosan egyfelől azt értékeli, hogy a koncentráltan és összehangoltan ellátott feladat milyen szervezettségi szinten kerül végrehajtásra. Így amennyiben az országos, illetve területi szintű, akkor az igénybevétel, illetve a szolgálati feladat különlegessége nélkül jár az illetménypótlék” akciószolgálatnak) másrészt a Hszt. végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII.31.) kormányrendelet  és a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 62/2007. (II.23.) IRM rendelet 39. § (1) bekezdését alkalmazta, valamint az akció szolgálatok intézkedési tervei, a becsatolt helyi  szintű végrehajtási tervek, napi eligazító lapok alapján kétséget kizáróan megállapította, hogy felperes az általa megjelölt napokon és időtartamban akció szolgálatot látott el, ezért akciószolgálati pótlékra jogosult.

A 2016. január 18. napján a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság meghozta és kihirdette ítéletét, mely szerint a bíróság hatályon kívül helyezte a munkáltató – szolgálati panaszt elutasító – határozatait, kötelezte az alperest, hogy fizessen meg felperes részére bruttó  522.161.- Ft  és annak 2013. április 10. napjától a kifizetés napjáig terjedő időre járó törvényes mértékű késedelmi kamatot -, valamint 50.000.- Ft perköltséget.

Az ítélet nem jogerős.

TMRSZ