Akciószolgálati pótlék- Heves megye

akció 151217Szakszervezetünk tagunkat képviselve első fokon akciószolgálati pótlék tárgyában pert nyert a Heves Megyei Rendőr-főkapitánysággal szemben.

Az ügy 2015 júniusában indult szolgálati panasszal, melyet mind az I., mind a II. fok elutasított.

Keresetünkben kértük a  tagunknak járó akciószolgálati pótlék késedelmi kamatokkal növelt összegének megfizetését, mivel tagunk több, mint 2300 munkaóra akciószolgálatot teljesített az elévülési időn belül.

A bíróság ítéletében megállapította – figyelemmel a Kúria álláspontjára is -, hogy amennyiben országos, vagy területi szintű a szervezettségi szint; a pótlék a szolgálati feladat különlegessége nélkül is jár.

Mindezekre tekintettel a bíróság úgy foglalt állást, hogy az alperes 456.167,- forint akciószolgálati pótlékot és ennek kamatait, továbbá  perköltségünket köteles megfizetni a tagunknak. Az ítélet még nem jogerős.

TMRSZ