Migrációs túlmunka visszafizetés? – TMRSZ sajtónyilatkozatok

Megint becsaptak benneteket magyar rendőrök?

határA legutóbbi Belügyi Érdekegyeztető Fórumon a TMRSZ főtitkára több pontban fejtette ki a végrehajtói állomány elégedetlenségének a Hszt. újraszabását követően kialakult jogi indokait.

A hangulatjelentés akkori kormányzati oldalról megfogalmazott kijelentéseit a TMRSZ vitatta és nem értett egyet azzal a propagandisztikusnak ható megállapítással, hogy milyen jól is jártak a magyar rendőrök azáltal, hogy alapjogaik további lényeges korlátozásával, mely nem áll arányban a béremelés mértékével és a feladatellátáshoz szükséges nagyságrenddel kell végezniük felelősségteljes munkájukat.

Az arra kijelölt több ezer rendőr hónapokon keresztül, mostoha logisztikai feltételek közepette éjt nappallá téve felügyelte a teljes szerb és horvát határszakaszokat. Szívfacsaró fotók kerengenek a neten az elhelyezéseik körülményeiről, de mindezek ellenére – a kormányzati propaganda által is elismerten – becsülettel és hivatásukhoz méltóan védték meg Magyarország és a magyar emberek biztonságát a kiadott parancsokat teljesítve.

Ezek között a kiadott parancsok között volt olyan is, hogy a pihenőidejüket a parancsnoki ukáznak megfelelően fegyverrel kellett ellátniuk meghatározott és összevont helyen, annak érdekében, hogy ha szükséges, akkor percek alatt készen álljanak az újabb feladatok végrehajtására, védjék a magyar polgárok biztonságát.

Van egy 1998-as ORFK utasítás (Csapatszolgálati Szabályzat), amelynek 14-19. pontjai szerint az ilyen szolgálatot „csapaterő készültségi szolgálatnak” nevezik és meghatározzák benne, hogy mikor lehet erről a fajta szolgálati feladat-végrehajtásról beszélni. Ez egy olyan szolgálati forma, ahol ugyan dolgozni effektive nem kell, de lényegében perceken belül fegyverrel, szolgálati egyenruhában kell a csapaterőnek a szolgálatellátást megkezdeni. Köznapi nyelven ez egy riadó idején elrendelt állandó jellegű feladat-ellátás. Így gondolták ezt annak a több száz érintett rendőrnek a szolgálati elöljárói és állományilletékes parancsnokai is, akik annak rendje és módja szerint ezeket a szolgálatokat számfejtették és ki is fizették annak és rendje módja szerint rendőreinknek. Még kitüntetések is voltak a példás feladatellátásáért és a kitűnő teljesítményért. Joggal. A miniszterelnök, a belügyminiszter és gyakorlatilag a teljes kormányzati apparátus a munkájukat példás módon elvégző rendőrségi dolgozók dicsőítéséről szólt.

Elmúlt a veszély, rendőreink kifizették számláikat, ma már nosztalgikus keserűséggel gondolnak vissza a pihenőhelyen bokáig érő sárra, vigasztalanul zuhogó esőre, a fáról lenyesett nyársboton szabad tűznél mezítláb szárított zoknira, azzal a tudattal, hogy ha kell, holnap is lemennek a határt, az országot védeni, mert őket ha nem is azonnal, de később elismerik valamilyen módon. Szép szavakkal, vagy parancsnoki elismeréssel, a plusz munkáért plusz pénzzel. Ahogy az normális társadalomban evidens, de Magyarországon igenis meg kell becsülni azt, ha a kormányzat az elvégzett munkát megfizeti, mert időnként ennek ellenkezője a jellemző. Főleg a túlszolgálat környékén lát és tapasztal a TMRSZ időnként trükközési anomáliákat. Most is eljött a keserű ébredés, amely a kissé hosszúra nyúlt felvezetés után a magyar rendőri rögvalóságot jelenti.

Az egyik rendőr-főkapitányság felülvizsgálta korábbi álláspontját és egy körlevelet postázott azoknak a rendőröknek, akik a határvédelem során a fenti szolgálati forma alapján túlszolgálati ellentételezésben részesültek.

Mint a körlevélből kitűnik – amely tartalmát tekintve FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS A MÁR KIFIZETETT TÚLSZOLGÁLATI MUNKADÍJ VISSZAFIZETÉSÉRE – a rendőrnek 8 napon belül vissza kell fizetnie ezt a túlszolgálatok ellentételezéseként kapott pénzt , mely százezres nagyságrendű , azzal a „nagyvonalú” gesztussal, hogy 6 havi részletben is visszafizetheti.

A körlevél szerint nem vitás, hogy azt a munkáltató számfejtette a dolgozónak, de mint írták a parancsnokok tévesen minősítették ezt a fajta szolgálatellátást túlmunkának, azért nem jár túlmunka szerinti ellentételezés. Ez az egész az ORFK jogértelmező álláspontjának a következménye.

Az ORFK rendészeti főigazgatójának ezen álláspontja – ő az aki valamelyik napon sajtótájékoztató keretében fejtette ki, hogy a karácsonyi ünnepek előtti százas nagyságrendű fix trafik kihelyezése nem a pénzbehajtást, sarcolást szolgálja, és aki korábban a központosított gyorshajtás bírságolás főkapitányságát vezette – azt tükrözi, most már nem csupán a gyorshajtóknak van mitől rettegniük, hanem a határvédelmet ellátó rendőröknek is.Az ORFK jogértelmezéséből következően a munkájukat tisztességgel végző rendőröknek az ORFK karácsonyi csomagja egy fizetési felszólítás formájában körvonalazódik.

A TMRSZ – függetlenül attól, hogy ez az ORFK jogi álláspont helytálló-e vagy sem – szakszervezetként nem tud elmenni szó nélkül az ilyesfajta jelenség mellett sem. Az „álláspont” jogi helytállóságától függetlenül ízléstelennek és embertelennek gondoljuk ezt a fajta megnyilvánulást.

A TMRSZ-hez fordulók számára a szükséges jogi segítséget a továbbiakban is megadjuk.  Álláspontunk az, hogy a munkavállalónak nyilván nem róható fel ez a kifizetés. A TMRSZ jogi álláspontja, hogy a munkáltató jogalap nélkül követeli vissza ezt a pénzt.

A TMRSZ korrekt módon – akkor még amikor ez még folyosói pletykának tűnt -, már 2015. december 11-én felhívta az ORFK vezetőjének a figyelmét a problémára ( levelünk itt olvasható) . Erre a megkeresésünkre válasz nem érkezett. A megyei kapitányság pedig karácsonyi ajándékként kiosztotta a fizetési felszólításokat.

A helyzet rendezése érdekében hozzánk forduló érintett tagjaink esetében a TMRSZ bejelenti a képviselt nevében képviseleti jogosultságát és vitatjuk a visszafizetést jogalapjában. Hangsúlyozzuk, a munkáltató nem vonhatja le a dolgozó illetményéből az általa követelt összeget kivéve, ha arról jogerős bírósági ítélet van vagy ahhoz a dolgozó írásban hozzájárult. Nagyon fontos, hogy ha valaki ezt a visszakövetelést nem érzi jogosnak, akkor semmi olyan önkéntes hozzájárulást ne adjon, amivel elismeri a visszakövetelés jogalapját, mert ez esetben az illetményéből ezt az összeget jogszerűen levonhatja a munkáltató!

A jogellenes intézkedés ellen a TMRSZ minden lehetőséget megragadva tiltakozik. Valamennyi médiamegkeresésre Főtitkár Asszony reagált. A Magyar Nemzet Online-on a témával kapcsolatos cikk itt olvasható, a nol.hu-n lévő cikk itt, az origo.hu-n lévő cikk pedig itt olvasható, látható és hallható a TV2 honlapján a 2015. december 20-i híradóban szereplő interjú ( innen elérhető ).

Forduljatok a TMRSZ-hez bizalommal, ha nincs szándékotokban ennek a fizetési felszólításnak eleget tenni és sérti a rendőri munka iránti megalázás újabb kreatív megnyilvánulási formája az önérzetetek.

itt hallható a főtitkár nyilatkozata

TMRSZ