Illetménykülönbözet- Pest megye

illetménykülönbözet 151217Szakszervezetünk tagunkat képviselve első fokon illetménykülönbözet tárgyában pert nyert a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal szemben.

Az ügy a tagunk szolgálati panaszával indult, melyet a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2014 augusztusában elutasított.

Keresetünkben kértük a  tagunknak járó illetménykülönbözet késedelmi kamatokkal növelt összegének megfizetését, mivel a tagunk nem az általa végzett feladatok szerinti beosztás után kapta illetményét.

A bíróság ítéletében megállapította, hogy járőr beosztású tagunk „tényleges munkaköre (…) vizsgálói munkakör volt, eredeti beosztásának ellátása alól mentesíteni kellett volna (erre irányuló döntés hiányában a mentesítés megállapítható, mert a felperes kizárólag a magasabb beosztás szerinti vizsgálói feladatokat látott el.”

Erre tekintettel a bíróság úgy foglalt állást, – hivatkozva a kialakult bírósági gyakorlatra is – hogy abban az esetben, ha a munkavállaló olyan munkát végez, amihez magasabb összegű bér jár, akkor részére ezt a magasabb bért kell megfizetni, így 394.224,- forint illetménykülönbözet és ennek kamatai, továbbá  perköltségünk megfizetésére kötelezte alperest. Az ítélet még nem jogerős.

TMRSZ