A Szolgálati jel szabadon viselhető!

3701Tagjaink megkeresése okán 2015. április 22. napján megkereséssel fordultunk az Országos Rendőr-főkapitányság felé, tekintettel arra, hogy a „Belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII.2.) BM rendelet” (a továbbiakban: BM rendelet) 27. § (1) bekezdése alapján adományozott Szolgálati Jel viselésének gyakorlata megyénként eltérő, így nem volt egyértelmű, hogy a viselése korlátokhoz kötött-e vagy szabadon viselhető az arra jogosultak számára.

Az Országos Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre adott válaszában arról tájékoztatott, hogy a Szolgálati Jel viselésének szabályait nemcsak a BM rendelet, hanem „Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 2/2014 (II.12.) ORFK utasítás” (a továbbiakban: ORFK utasítás) is tartalmazza.

Az ORFK utasítás 25. pontja alapján a kitüntetések és azok szalagsávjai, így a Szolgálati Jel is, eredeti formában csak dísz- és társasági öltözeten – társasági zubbonyon és kosztümkabáton – viselhető az alábbiak szerint:

  1. a) a kitüntetéseket és szalagsávot a zubbony bal oldalán, a zsebfedő felett, a viselési sorrend szerint balról jobbra (belülről kifelé), több sor esetén felülről lefelé kell elhelyezni;
  2. b) eredeti formában egy kitüntetést a zubbony bal oldalán, a felső zseb fölé kell helyezni úgy, hogy a kitüntetés ékítménye a zsebtakaró felső szélét érintse, középvonala pedig a zsebtakaró középvonalával egybeessen;
  3. c) eredeti formában két kitüntetést a zseb középvonalától jobbra és balra, a viselési sorrendben megfelelően úgy kell elhelyezni, hogy a magasabban sorolt kitüntetés szalagjából 2 cm látható legyen; ha a kitüntetések hossza különböző, akkor úgy kell elhelyezni, hogy a zsebtakaró felső szélét a hosszabb kitüntetés ékítményének alsó széle érintse, a szalagok felső szélét pedig azonos magasságban kell elhelyezni;
  4. d) eredeti formában kettőnél több kitüntetés elhelyezésénél az első kitüntetés szalagjától a zubbony kihajtása alól 2 cm látható kell, hogy legyen, a legszélső kitüntetés szalagja pedig a zseb bal oldali varrásával kell, hogy egybeessen;
  5. e) ha egy sorban több kitüntetés elhelyezésére kerül sor, a 2 cm távolságot a kitüntetések számának megfelelően arányosan csökkenteni kell;
  6. f) a kitüntetéseket két sorban úgy kell viselni, hogy az alsó sor egyezzen meg az egysoros viselési formával, a felső sorban elhelyezett kitüntetés ékítményének alsó széle pedig az alsó sorban elhelyezett kitüntetések szalagjának közepéig érjen;
  7. g) 12-nél több kitüntetés esetén egy sorban 4-nél több kitüntetés is elhelyezhető, ebben az esetben a sorok közötti távolságot úgy kell arányosan csökkenteni, hogy a felső sorban elhelyezett kitüntetés ékítményének közepéig érjen;
  8. h) több sor esetén a felső sor (sorok) mindig négy szalagsávból áll, a 4-nél kevesebb szalagsávot az előbbiekben szabályozott módon, a legalsó sorban kell elhelyezni.

A BM rendelet értelmében a Szolgálati Jel kitűző változatát a köznapi, szolgálati és a megengedett öltözeten is viselni lehet az ORFK utasítás 25. pontjában foglalt előírások betartása mellett.

Tekintettel arra, hogy ezen normák a Szolgálati Jel viselését nem teszik kötelezővé, így az – az előbbiekben részletezett viselési szabályok betartása mellett – egyéni elhatározás alapján, szabadon viselhető.

TMRSZ