Ellenőrizd előresorolásodat! – Közalkalmazottaknak

 

Lehet, hogy Te is kevesebb bért kaptál éveken át attól, amit kapnod kellett volna?

Érdemes ellenőrizni az előresorolási dokumentumaidat!

KÖZALKALMAZOTTI BÉRRÉSZEK ÉS A GARANTÁLT BÉRMINIMUM

 

Bértábla szerinti garantált              2012                 2013                        2014                    2015

  Illetmény C/1-D/14             78.000 – 111.588   78.000-111.588   78.000-111.588       78.000-111.588

Garantált bérminimum

kiegészítés C/1-D/12                 30.000 – 2.337      36.000-2.412      40.000-6.412            44.000-10.412

Nem jár kiegészítés a D/13-D/14-es fokozatba tartozóknak.

Garantált illetmény           A bértábla szerinti garantált illetmény és a garantált bérminimum kiegészítés

Összesen                                                                             összege

KORMÁNYRENDELET

SZERINTI GARANTÁLT          108.000                  114.000                       118.000                  122.000

ILLETMÉNY

 

Garantálton felüli munkáltatói    Differenciálásra vezették be, alanyi jogon jár, figyelembe véve a

döntésű illetmény                        Kollektív Szerződés rendelkezéseit, ha a KSZ tartalmazza, hogy a 3

évenkénti előresoroláskor bizonyos összeggel emelni kell az

illetményt.

Pótlékok: irányítói pótlék           Ahol ezt megszüntették, a munkáltatói döntésű illetményt ezzel az

műszakpótlék              összeggel megemelték általában.

Címpótlékok: munkatársi            Méltatlanná válás esetén vonható csak meg.

főmunkatársi

tanácsosi

 

jubileumi-jutalom-köztisztviselő-2015-2016A közalkalmazottak  illetménye a fenti táblázat szerinti bérrészekből tevődik össze. Természetesen minden elemnek nem kötelező szerepelni, az a munkáltató döntése, illetve pótlékolható munkakörtől is függ.

Az alapbér a bértábla szerinti garantált illetmény, amely 3 évenkénti emelése a táblázatnak megfelelően kötelező. Ennek az összegnek kell elérnie a garantált bérminimumra történő kiegészítéssel együtt a kormányrendelet szerinti , évente emelkedő összegű garantált illetményt.

Garantált bérminimumra jogosultak körébe a rendőrségen jellemzően a C és D kategóriába sorolt, középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképesítést igénylő munkakörökben dolgozók tartoznak. Ha a munkáltató jogszerűen járt el, akkor már 2012-től évente megállapította a garantált bérminimumra történő kiegészítés összegét, és ezt a besorolási határozaton külön jelölte, melyhez hozzátartozik, hogy a munkáltatói döntésen alapuló részt nem csökkenthette ezzel egyidejűleg.

Általában ezt a garantált bérminimumra történő kiegészítést a munkáltatók nem tették meg,

 így kisebb-nagyobb összegeket vehettek ki a Te zsebedből is.

A garantált bérminimum kiegészítés összegét megkapjuk, ha  a Kormányrendelet által az adott évre meghatározott garantált bérminimumból kivonjuk az adott évre munkáltató által elkészített besorolási határozatban megállapított bértábla szerinti garantált illetményünket. Ha a kettő különbsége pozitív szám és nincs az előresorolásban garantált illetményre történő kiegészítés, akkor jogtalanul vont el vagy nem adott meg illetményrészt a munkáltató. Ilyen esetben javasolt a kérelem, illetve elutasítása esetén a munkáltató perlése.

Ahol a parancsban szerepel garantált bérminimum kiegészítés, még nem biztos, hogy jól van végrehajtva, mert ha a munkáltatói döntésű illetményt csökkentették ezzel az összeggel az szintén jogszerűtlen.

Visszamenőlegesen 3 évre lehet bérrel kapcsolatos követelésünk. 

A bértábla szerint  2012. évben a C/1 besorolástól egészen a D/12 besorolásig mindenkinek a bére alul marad a garantált bérminimumnál. Ezért aki 2012. évben még nem volt magasabb kategóriába sorolható  D/12-nél, annak mindenképpen garantált bérminimum kiegészítést kellett volna kapni. A legalacsonyabb C/1 kategóriában 30.000 Ft/hó, a D/12 besorolásnál 2.337 Ft/hó, természetesen mindenkinek a saját besorolását kell figyelembe venni. A D/13 garantált, tábla szerinti bére 108.625, a D/14 tábla szerinti bére 111.588 Ft. Nekik 2012. évre nincs követelhetőségük, mert  a Kormányrendelet szerinti  garantált bérminimum 108.000 Ft.

2013.évben a  Kormányrendelet szerinti garantált bérminimum 114.000 Ft. Ezt már egyik besorolási kategóriával sem lehetett elérni, tehát mindenképpen garantált bérminimum kiegészítést kellett /volna/

kapni. Például a C/1 besorolásnál 36.000 Ft/hó, a D/14 besorolásnál 2.412 Ft/hó, a saját besorolást figyelembe véve.

A garantált bérminimum alkalmazásának egységesítése, egyértelműsítése érdekében a Kjt. 66.§-a  következő (9) bekezdéssel egészült ki 2013. augusztus 1-jétől.

„A közalkalmazottat garantált illetményként legalább :

a) a kötelező legkisebb munkabérnek,

b) középfokú vagy magasabb iskolai végzettséget, illetve középfokú vagy magasabb szakképzettséget igénylő munkakör betöltése esetén a garantált bérminimumnak megfelelő összeg illeti meg”.

2014. évben a Kormányrendelet szerinti garantált bérminimum 118.000 Ft. A garantált bérminimum kiegészítés a C/1 kategóriában 40.000 Ft/hó, a D/14 kategóriában 6.412 Ft/hó, a saját besorolást figyelembe véve. 2015. évben a Kormányrendelet szerinti garantált bérminimum 000 Ft. A garantált bérminimum kiegészítés a C/1 kategóriában 44.000 Ft/hó,  a D/14 kategóriában 10.412 Ft/hó.

2013. augusztus 1-ig nem volt törvényben meghatározva a garantált bérminimum melyik bérrészre vonatkozik, az egységes alkalmazás érdekében került be a Kjt-be 2013. augusztus 01-től. De ez nem azt jelenti, hogy előtte másként kellett értelmezni a garantált illetmény alatt értendő bérrészt, annál is inkább, mert ugyanazon garantált bérminimum volt már a kormányrendeletben megállapítva január 1-től, mint amit augusztusban kellett /volna/ határozat alapján rögzíteni.

JAVASOLJUK, HOGY NÉZD ÁT A BESOROLÁSI DOKUMENTUMAIDAT,HOGY MEGKAPTAD-E A JOGSZABÁLYBAN RÖGZÍTETT GARANTÁLT BÉRMINIMUM ÖSSZEGÉT!

HA NEM ADTA MEG A MUNKÁLTATÓ A KÖTELEZŐ KIEGÉSZÍTÉST, S SZERETNÉD EZT AZ ÖSSZEGET MEGKAPNI

( ami sokak esetében akár több, mint fél millió forint is lehet 3 év alatt )

FORDULJ SZAKSZERVEZETÜNKHÖZ BIZALOMMAL, SEGÍTÜNK!

Érdeklődj telefonon is: 0670 4534795

 

TMRSZ

 

Itt is tájékozódhatsz: http://www.tmrsz.hu/2015/01/29/kozalkalmazotti-beremeles-precedens-peldaerteku-itelet/