TMRSZ története I. rész

Alakulás

tmrsz01A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete Tolna Megyei Rendőr Szakszervezet elnevezéssel 2004. szeptember 13. napján kelt létesítő okirattal jött létre az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényelőírásainak megfelelően, a Szekszárdi Törvényszék (akkor még Tolna megyei Bíróság)  2004. október 7. napján történt jogerős bejegyzésével.

A szakszervezet székhelye kezdetektől fogva Szekszárd, Tanya utca 4. szám alatt volt található, mely a főtitkár tulajdonát képező ingatlan.

A szakszervezet jelenlegi elnevezését – Szima Juditnak köszönhetően – 2005. október 20. napján kelt létesítő okirattal és a Szekszárdi Törvényszék 2005. október 24. napján kelt bejegyzésével nyerte el.

A szakszervezet képviselője megalakulástól kezdődően a főtitkár volt, személyében Szima Judit, akit minden esetben a szakszervezet legfőbb döntéshozó fóruma, a Kongresszus választott meg a szervezet alapszabályában foglaltak szerint.

A szakszervezet – 2005. október 20. napján kelt Alapszabálya értelmében – testületei: a Kongresszus, Küldöttértekezlet, tagszervezetek, csoportok, Ellenőrző Gazdasági Bizottság, Felügyeleti Bizottság.

A testületek közül a Kongresszus a legfelsőbb, döntési joggal felruházott testület, amely a főtitkár megválasztására kizárólagosan jogosult; a Küldöttértekezlet érdekvédő, érdekegyeztető, érdekképviseleti, döntést hozó és állást foglaló képviselő testület, amely a két Kongresszus között jár el; az Ellenőrző Gazdasági Bizottság közreműködik a TMRSZ költségvetésének tervezésében, ellenőrzi annak teljesülését és a gazdálkodás rendjét; a Felügyeleti Bizottság a szakszervezet működését ellenőrzi.

A szakszervezet következő módosított, és a Szekszárdi Törvényszék által bejegyzett létesítő okirata 2010. október 15. napján kelt. Ezen Alapszabály értelmében a szakszervezet testületei a Kongresszus, a Küldöttértekezlet, a Vezető Testület, a tagszervezetek és az Ellenőrző Bizottság. A Kongresszus továbbra is a szakszervezet legfelsőbb döntési jogosultsággal rendelkező testülete, a főtitkár megválasztásának kizárólagos jogával; a Küldöttértekezlet a korábbi létesítő okiratnak megfelelően érdekvédő, érdekegyeztető, érdekképviseleti, döntést hozó és állást foglaló képviselő testület, amely a két Kongresszus között jár el; a Vezető Testület ugyancsak érdekvédő, érdekegyeztető, érdekképviseleti, ügyintéző, döntést hozó és állást foglaló képviselő testület, amely a két Küldöttértekezlet között jár el; az Ellenőrző Bizottság közreműködik a működés ellenőrzésében, a TMRSZ költségvetésének tervezésében, teljesülésének és a TMRSZ gazdálkodása rendjének ellenőrzésében.

A TMRSZ legutóbbi és jelenleg is érvényes és hatályos Alapszabálya 2013. május 5. napján kelt az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a 2013-ban még hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelelően.  Ezen Alapszabály szerint a szakszervezet testületei változatlanul a Kongresszus, mint legfelsőbb döntéshozó szerv, továbbá a Vezetői Testület, mint érdekvédő, érdekegyeztető, érdekképviseleti, döntést hozó és állást foglaló képviselő testület, amely a két Kongresszus között jár el, illetve a tagszervezet, mint helyi hatáskörrel rendelkező testület, valamint az Ellenőrző Bizottság, amely továbbra is a szakszervezet működésének ellenőrzésében, a TMRSZ költségvetésének tervezésében, teljesülésének és a TMRSZ gazdálkodása rendjének ellenőrzésében közreműködik.

Nyilvánvalóan a jogi személynek minősülő szakszervezet megalakulásától kezdve rendelkezett a törvényes működéshez szükséges döntéshozó, ellenőrző és felügyelő szervekkel.  Megvoltak azok a hatásköri eszközök ezen testületek döntéshozatali lehetőségében, amellyel nem csupán kontrollálni, hanem adott esetben a jóváhagyás helyett vétóval, vagy a hozott döntés kapcsán hatálytalanítási jogkörével rendelkeztek.

A főtitkár az operatív döntési és törvényes képviselői jogkör megléte mellett – végrehajtóként – a hozott döntések kapcsán „alárendeltje” volt a Vezetői Testületnek, a Küldöttértekezletnek és a Kongresszusnak is egyaránt. A szakszervezet szerveinek döntéseit vizsgálta és vizsgálja is folyamatosan a szervezet többi szervétől teljesen független, a szervezeti hierarchiában különálló  Ellenőrző Bizottság.

folytatjuk……………