Béremelés?

BÉT szakértői ülés új Hszt. végrehajtási rendeleteiről

l

penzugyi gondMájus 12-ére BÉT szakértői ülést hívott össze a Belügyminisztérium, melynek egyetlen napirendi pontja, a július 1-jével hatályba lépő új szolgálati törvény, a 2015. évi XLII. törvény végrehajtási rendelettervezeteivel kapcsolatos tájékoztatás volt.

A TMRSZ egyéb ok miatt sem vett részt az egyeztetésen.

A BM megküldte  a nagy mennyiségű  előterjesztés-tervezete, melyet az ülés előtt kaptunk meg. Így  24 óra állt rendelkezésünkre azok áttekintésére.

Igen fajsúlyos kérdésekben kellett volna a TMRSZ-nek nagyon rövid idő alatt állást foglalnia. Egyebek között a rendvédelmi szerv alapfeladatába tartozó szolgálati beosztásokat a jövőben szabályozó rendelet-tervezetről, a jelenleg hatályos A belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 64/2011. (XII. 30.) BM rendeletet, valamint A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó munkáltatói jogkörökről és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról szóló 61/2011. (XII. 29.) BM rendeletet és Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományú tagjai szolgálati viszonyának létesítéséről, tartalmáról és megszüntetéséről szóló 67/2013. (XII. 9.) BM rendeletet felváltó, ezeket egy rendeletben szabályozó új rendelet tervezetről, melynek mellékletét képezik az új besorolási táblák.

Több alkalommal kifejtettük, hogy az ilyenfajta egyeztetések formálisak mind az idő rövidsége, mind az ülés 15 órakor kezdődő időpontjára tekintettel. Mindez azt erősíti, hogy nem az érdemi, segítőszándékú, előremutató, a munkavállalók érdekeit is szem előtt tartó, konszenzusra törekvő egyeztetésről van szó, hanem csak arról, hogy az érdekvédelmi szervezetek is „kipipálásra” kerülhessenek, egyébként a véleményük nem igazán számít a jogszabály megalkotása során.

Mivel a terjedelmes tervezeteket kellően áttanulmányozni ilyen rövid idő alatt nem tudtuk, így az írásos véleményünket a 8 napos törvényi határidőt betartva fogjuk megküldeni további szíves felhasználás érdekében, remélve azt továbbra is, hogy az előző bekezdésben megfogalmazott következtetésünk alaptalan, s javaslataink figyelembe vételre, megfontolásra fognak kerülni a végleges megfogalmazás során.

Előzetesen annyit közöltünk, hogy az életpályával, a szolgálati törvénnyel kapcsolatos álláspontunkat továbbra is fenntartjuk.

A bérfejlesztéssel kapcsolatos elképzelést támogatjuk, viszont annak mértékével – mely megjelenik a besorolások és a hivatásos pótlék mértékét tartalmazó táblázatokban is – nem értünk egyet, figyelembe véve  az eddigi jelentős illetményemelés elmaradását,  a bérek stagnálását, valamint azon tényt is, hogy a jelenleg tervezett – meglátásunk szerint igen alacsony mértékű – illetményfejlesztés nem tartalmaz megfelelő garanciális elemeket arra, hogy ténylegesen minden munkavállaló tekintetében a meghatározott százalékú emelkedés megtörténjen valósan és megtapasztalhatóan, valamint arra sem látunk garanciát, hogy az a jövőben az ígért mértékben valóságosan permanens emelkedést mutasson, s összhangban álljon az életpálya-modellben megfogalmazott elvekkel.

folyt.köv……………

TMRSZ