SÉT ülés

Beszámoló a SÉT (Somogy Megyei Érdekegyeztető Tanács) ülésről

Different2014. február 6-án került sor a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságon a SÉT (Somogy Megyei Érdekegyeztető Tanács) ülésére. A TMRSZ az ülést megelőzően kérdésekkel fordult a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság hivatalvezetőjéhez, aki írásban is tájékoztatott minket a SÉT ülését követően, a tájékoztatást honlapunkon is közzétettük itt

Az ülésen Dr. Piros Attila r. dandártábornok főkapitány úr válaszolt az előzetesen a szakszervezeti oldal kérdéseire, ismertette, hogy az utóbbi időben milyen intézkedéseket hozott.

Elmondta, hogy a költségvetési lehetőségek adottságként vannak jelen, ezeken a lehetőségeken belül kell mozogni, a főkapitány felelőssége, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat hogyan használja fel. Elmondta, hogy a gazdasági szakterületen kritikán aluli állapotokat tapasztalt, amikor a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság vezetését átvette, ezért a gazdálkodási tevékenységet felülvizsgáltatta, ennek következtében személyzeti döntésekre is sor került, több szerződést nem hosszabbított meg, így például megszüntette azt a szerződést, amely a főkapitányság élőerős őrzésére vonatkozott.

Az állománytábla módosítás kapcsán elmondta a főkapitány úr, hogy az előírásoknak megfelelően fel lett terjesztve az ORFK-nak, az állománytábla megállapítása az elöljáró utasítására történt, az állománytábla-módosítás jóváhagyásra került, az így előírt korrekciókat végrehajtották. Megjegyezte, hogy az állománytábla-módosítás, szervezeti átalakítások, személyzeti döntések végső soron mind arra irányultak, hogy Somogy megye közrendje, közbiztonsága jobb legyen.

A TIK (Tevékenységirányítási Központok)kialakításával kapcsolatban elmondta, hogy a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság szolgálati irányítása folyamatosan megfelelő kell legyen. Az állománytáblában minden szakmai szolgálati ágnak külön osztálya kell legyen (bűnügy, vizsgálati, közrend, közlekedés, igazgatásrendészet). Ezen túlmenően mindenhol volt ügyeleti szolgálat és 5-5 szolgálatirányító státus. Az elöljáró döntése értelmében egységesen 6 szolgálatirányító státuszt kellett megszervezni a TIK rendszerében. Kötelező állománytábla módosítást kellett végrehajtani. Formálisan olcsóbb, gyakorlatilag drágább az a fajta szervezeti modell, amely végrehajtásra került.

Pozitívumként említette, hogy tavalyi évben jelentős (12 milliós) túlóra kifizetés történt, külön kiemelte az e-útdíj miatt szolgálatba állított állomány pótlására beosztott állomány javára, továbbá a tiszthelyettes és zászlós rendfokozatban lévők javára kifizetett túlórákat. A túlóra kifizetésben szerepe volt egy póttámogatásnak is. Elismerte, hogy egyes intézkedései több embernek is kellemetlenséget okozhattak azzal, hogy olyan helyre irányította őket, ahol nagyobb szükség van rájuk. Szakszervezeti oldalról észrevételként érkezett, hogy hiába fizettek ki nagy számú túlórát, az állomány leterheltsége nagy, az állomány lojalitása megszűnt a vezetés felé, és sokan évek óta várnak az első tiszti kinevezésükre.

A főkapitány úr szerint az albérleti hozzájárulások várhatóan nem fognak emelkedni, munkáltatói kölcsönben is csak egy szűk kör részesülhet, a bérleti díjak emelkedésére lehet számítani. A NAV-tól átvett épületekben lakó bérlők visszamenőlegesen is bérleti díjat kell fizessenek.  Ígéretet kaptunk, hogy a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság a szociális juttatásokkal kapcsolatos kimutatásokat megküldi a szakszervezeti oldal képviselőinek.  A szociális juttatásoknál kiemelt fontosságú a Siófoki, Fonyódi, Marcali és Kaposvári Rendőrkapitányság, a felsorolt négy rendőrkapitányságnál az a cél, hogy a létszám emelkedjen. Ezzel szemben Barcson az állománytáblában rendszeresített létszámnál többen teljesítenek szolgálatot, ami nem felel meg a megyén belüli létszám arányoknak, így ezeken a helyeken főkapitány úr nem támogatja például az albérleti hozzájárulást. A Nagyatádi Rendőrkapitányság állományában a TIK átszervezés miatt van két kolléga rendszeresített létszámon felül. Barcsi Rendőrkapitányság kapcsán kérdésként merült fel, hogy mi az oka, hogy két áthelyezésre váró ottani kolléga 9 hónapja van visszatartva. Ennek az az oka, hogy az országos rendőrkapitány a határrendészeti területről történő áthelyezések engedélyezését saját hatáskörbe vonta. Konkrét esetben az a probléma, hogy a fogadó Baranya megye nem tudja őket fogadni, mert nem határrendészeti területre szeretnének átmenni. Évek óta elmaradt első tiszti kinevezés kapcsán a főkapitány úr kihallgatás kérését javasolta.  Nincs érvényben olyan utasítás, ami tiltaná a heti 2 óra sport célú szolgálatmentességet, a rendőrkapitány úr ellenőrizteti az ezzel kapcsolatos adminisztrációt.

Az illetményelőleg kifizetése kapcsán elmondta a főkapitány úr, hogy kifejezetten nem tiltotta meg annak fizetését, azonban csak kivételesen ad rá lehetőséget.

Illetményelőleg, szociális segély, munkáltatói kölcsön, albérleti hozzájárulás kérdéseiben Fábcicné Oláh Judit r. százados megyei rendőrfőkapitány helyettes (gazdasági) adott választ, mely szerint ezekben a kérdésekben a főkapitány úr döntött szociális helyzetet figyelembe véve.

A szolgálati panaszok hosszadalmas elbírálása kapcsán jelezte a főkapitány úr, hogy az ezzel megbízott kolléga szolgálati viszonyát fegyelmi fenyítéssel megszüntették. Megemlítette a gyenge láncszem elméletét, melynek lényege, hogy megkeresi a rendszerben azokat a kollégákat, akik nem teljesítenek megfelelő szinten. Szervezettebb, tervszerűbb, hatékonyabb munkát vár el mindenkitől.

A Kaposvári Rendőrkapitányság leterheltségét csökkentendő intézkedett, hogy a határmenti kapitányságok állományából a MEKTO-hoz vezényelt állomány egy része a Kaposvári Rendőrkapitányság illetékességi területén teljesítsen szolgálatot napi 5 fővel. További intézkedésként a bűnügyi készenléti szolgálatot március hónaptól a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága látja el, ami a Kaposvári Rendőrkapitányság bűnügyi szakterületének leterheltségét csökkenti.

Múlt év során 48 körzeti megbízott képzésre került sor saját erőből Fonyódon, akiknek a kinevezése meg is történt. Felmerült, hogy helyes gyakorlat-e, hogy az objektumőrt közalkalmazott helyettesíti, itt Ferincz József r. ezredes (Kaposvári Rendőrkapitányság) reagált, hogy ez azért előnyös, mert ilyen esetben az őrfeladat ellátása miatt nem kell egy járőrpárt szétszedni, ami a közterületi szolgálatot erősíti.

Kitért a főkapitány úr az egy fős járőrszolgálatok kérdésére is, megjegyezve, hogy az ok a prevenció, azonban nem oszlatta el az egy fős járőrszolgálatok miatti számos kritikát, észrevételt, ígéretet sem tett ennek a gyakorlatnak a megszüntetésére.

Lehetőségként említette, hogy a közfoglalkoztatási programba bevont kollegákkal (összesen 143 fő) igen nagy mennyiségű szolgálati feladatot tud ellátni. Szakszervezeti részről megjegyzésként elhangzott, hogy szakmaiatlan, ha közfoglalkoztatottakra adminisztratív feladatokat bíznak.

A főkapitány úr ígéretet tett, hogy az állomány érdekében ezt követően is mindent, amit meg tud tenni, azt meg is teszi.

Fábcicné Oláh Judit r. százados tájékoztatta az ülésen jelenlevőket, hogy a Kaposvári Rendőrkapitányság épületében (Szent Imre u. 12. és 14/C.) szám az ivóvíz elszíneződése egészségügyi kockázattal nem jár, az elrozsdásodás miatti határértéket meghaladó vaskoncentrációból adódik. A Kaposvári Rendőrkapitányság elhasználódott törülközőire az a megoldás született, hogy a fonyódi pihenőből vitetnek át Kaposvárra 20 db. törülközőt.

Végül a SÉT ülésezése kapcsán Dr. Lakatos Zoltán r. alezredes levezető elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a SÉT az ügyrendje alapján negyedévente ülésezne, azonban tekintettel arra, hogy a korábbi igényfelmérések alapján témajavaslatok nem érkeztek, a SÉT-ülés összehívásától eltekintettek. Kérte a szakszervezetek képviselőit, hogy negyedévente tegyék meg témajavaslataikkal kapcsolatos előterjesztéseiket.

TMRSZ