Illetménykülönbözeti igény elismerése

Pereskedés nélküli kutyavezetői illetménykülönbözeti igény elismerése a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság részéről

kutyavezetés2Tagunk járőr beosztásban, járőr státusz terhén kutyavezetői feladatot látott el, munkáltatója külön parancsban nevezte ki a kutyavezetői feladatkör ellátására, azonban elmulasztotta tagunkat a II. besorolási osztály II/III. számú beosztási kategóriába besorolni, II. besorolási osztály II/II. beosztási kategóriában hagyta.

Csaknem két év elteltével a munkáltató rendőrkapitányság másik parancsában járőr beosztás és feladatkör ellátására nevezte ki tagunkat.

Tagunk képviseletében szolgálati panasszal éltünk, kérve az elmaradt illetménykülönbözet megállapítását, majd a szolgálati panasz elutasítását követően a járőr és a kutyavezetői beosztás közötti havi 27.055 Ft illetménykülönbözetet keresettel érvényesítettük.

A munkaügyi per első tárgyalásán a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság a követelést elismerte, a felek egyezséget kötöttek, a bíróság az egyezséget jóváhagyta.

A bíróság által jóváhagyott egyezség alapján a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 15 napon belül köteles megfizetni tagunknak 22 havi elmaradt illetménykülönbözetet 595 210 Ft-ot, és annak középidő arányos késedelmi kamatát, valamint a felperes részbeni perköltségét is.

TMRSZ