92 %-os TMRSZ eredményesség!

 TMRSZ  92%-os eredményességgel dolgozott tagjai érdekében!

 

2013.01.01 – 2013. 12. 31.-között 207 tagot érintő jogi ügy indult, melyből folyamatban van 89 ügy és befejezett 118 ügy. Előző évekről indított ügyek száma, mely nem fejeződött be 2013.12.31-ig összesen 307 ügy.

A 2013-ban képviselt tagok közül 24 tag elállt az ügy folytatásától, a Szakszervezet 19 ügyben nem vállalta a képviseletet, mivel a megbízó nem volt szakszervezeti tag, vagy nem adott megbízást, meghatalmazást, nem bocsátotta rendelkezésre a szükséges iratokat, illetve követelésének nem volt jogalapja.

MUNKAÜGYEK 2013

munkaügy1

BÜNTETŐÜGYEK 2013

büntetőügy1

FEGYELMI ÜGYEK  2013

fegyelmiügy1

EREDMÉNY  2013

eredmény1