Idejét múlt IRM rendelet felülvizsgálatát kértük!

Dr. Pintér Sándorhoz fordultunk!

Előzmény:Pinter_Sandor_231

 Miután szakszervezetünk sok tagját érintette a Budapesti Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban BRFK) „szervezeti korszerűsítése”, melyet a Belügyminiszter úr a 29000/39457-2/20012. ált számon hagyott jóvá a BRFK legutóbbi „korszerűsítésére” vonatkozó előterjesztésben. Ennek alapján a BRFK Rendészeti szervek Objektumvédelmi és Őrszolgálati Főosztály Fogda- és Kísérőőr-szolgálati Osztály Kísérőőr-szolgálati Alosztálya megszűnt. A hivatásos állomány ott szolgálatot teljesítő tagjai ezzel a döntéssel a betöltött kísérőőr (gépkocsizó) beosztásukat elvesztették. Mivel a beosztásuk megszűnt, számukra a BRFK valamely kerületi szerveinél ajánlottak fel „járőrvezető (kísérő)” beosztást, mely az esetek 90 százalékában járőri beosztást jelent.

Ez az ott szolgálatot teljesítőket rendkívül érzékenyen érintette, ezért sok tagunk fordult hozzánk azzal a kéréssel, hogy a szolgálati viszonyuk rendezése céljából megtartott személyzeti megbeszélésen a jogi képviseletüket lássuk el.

A megbeszélések a belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos jogviszonyban állók szolgálati viszonyáról és személyügyi igazgatás rendjéről szóló 64/2011. (XII.30.) BM rendelet 34. §-a szerint zajlott le, de sajnálatos módon mint minden átszervezés, hiszen emberek életéről van szó, sok esetben érdeksérelemmel járt.

Nagyon sokan alacsonyabb beosztás elfogadására kényszerültek, amit karrierjük megtöréseként értékeltek.

Tájékoztattuk a Belügyminiszter Urat, hogy a fenti alosztályon szolgálatot teljesítők egyáltalában nem végeztek járőri feladatokat, sem kísérőőr beosztásuk ellátása alatt, sem korábban!

Tájékoztattuk arról is, hogy a szakmai okokat nem látjuk, csak tudni véljük, de ettől függetlenül a szakszervezet kötelessége a Hszt. 33. § (2) bekezdés a.) pontja szerint a hivatásos állomány tagjai szolgálati viszonyával kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése.

Kiemeltük, hogy bízunk benne, hogy Tisztelt Belügyminiszter úr, mint a rendőrség szervezetéért felelős legfőbb vezetője a hivatásos állomány érdekeinek figyelembe vételével hozta meg döntését, és nem csupán szakmai indokokra, hanem a személyi állomány élet- és munkakörülményeire gyakorolt hatására is tekintettel volt döntése meghozatalakor.

Ezért ismételten kértük, hogy a Belügyminisztérium is ismerje fel, hogy érdekeink a személyi állomány élet és munkakörülményei érdekeinek előremozdítása és megvédése  tekintetében közösek. A helyzetük jobbítása közös érdekünk.

 

A fentiek alapján az alábiakkal fordultunk a Belügyminiszter Úrhoz.

Kértük, hogy a BRFK a személyi állomány több tagjával is kötött a vissza nem térítendő lakáscélú támogatásról szóló 21/2008. (IX.23.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet) szerinti megállapodást vissza nem térítendő támogatás nyújtását vizsgálja felül, mivel a személyi állomány és a BRFK között kötött megállapodás előre meghatározott általános szerződési feltételek alapján készül, ezért annak tartalma a személyi állomány minden tagja vonatkozásában – a személyi adatokat, illetve a biztosítékként szolgáló ingatlan adatait kivéve- lényegében megegyezik.

A megállapodások az 1.3. pontban rögzítik, hogy „a támogatott vállalja, hogy a támogatás folyósításának ideje alatt a támogatóval fennálló hivatásos szolgálati jogviszonyát budapesti szolgálati helyén fenntartja”.

A Megállapodás a preambulumában arra is egyértelmű utalás van, hogy a megállapodás az IRM rendelet alapján jött létre.

Azt követően, hogy átszervezések megindultak, több, az átszervezéssel érintett tagunk tájékozódott a felől, hogy más –budapesti- rendőri szervek szívesen látnák őket –szaktudásukra tekintettel- saját személyi állományukban. Ilyen módon azonos beosztásba kerülhetnének, és szolgálati feladataikat is tovább gyakorolhatnák.

Mikor erről a szándékukról a BRFK gazdasági osztálya értesült, közölte az érintettekkel, hogy amennyiben más budapesti rendőri szervhez kerülnének áthelyezésre (felmerült pl. a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság mint fogadó szerv) az IRM rendelet 5 § (1) bekezdésére hivatkozással a támogatást egy összegben, 60 napon belül kötelesek visszafizetni.

 

Az IRM rendelet 5. §-ában foglaltak álláspontunk szerint a megindult átszervezésekre tekintettel is nem tartható fenn, az idejét múlta.

A fenti kísérőőrök esetében ez hatványozottan igaz, hiszen nem önként távoztak a BRFK Objektumvédelmi és Őrszolgálati Főosztály Fogda- és Kísérőőr-szolgálati Osztály Kísérőőr-szolgálati Alosztályáról, hanem kényszerűségből. Az IRM Rendelet fenti rendelkezésére hivatkozással elzárják attól a lehetőségtől, hogy helyzetükön akár  javíthassanak is.

Előadtuk, hogy álláspontunk szerint az IRM rendelet 5.§ -a korlátozza a rendőrség személyi állományának tagjait a szabad mozgásában a fegyveres szerveken belül.

Ez nem csupán a hivatásos állomány tagjának, de adott fegyveres szervnek is okozhat kellemetlenséget akkor, ha szolgálati érdekből bizonyos személyre, vagy bizonyos személyekre lenne szüksége.

A fentiek miatt kértük Belügyminiszter Urat, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy miként lehetne ezt a korlátozást az IRM rendelt szövegéből feloldani, akár törölni.

Kértük a tisztelt Belügyminiszter Urat arra is, hogy amennyiben van rá mód, szíveskedjen alábbi módosító javaslatunkat figyelembe venni:

Javasoltuk, hogy az IRM rendelet 5. § (1) bekezdése úgy módosuljon, hogy annak b.) pontja a rendelt szövegéből kivételre kerüljön.

 

TMRSZ