HVG-hez: Helyreigazítási kérelem

hvg.hu internetes oldal szerkesztőségének!

Elérhetőségek:
hvg.hu@hvg.hu

1037 Budapest
Montevideo utca 14.

Tisztelt HVG Kiadó Zrt.!

Önök, mint a hvg.hu internetes oldal médiatartalom szolgáltatója az internetes oldalon 2012.10.17-én 15,39-kor megjelentették a Pert vesztett a Jobbiknak kampányoló rendőrnő című cikket. A fenti cikkel kapcsolatosan előadom, hogy a megjelent cikk tartalma több valótlanságot tartalmaz, ezért az nem hiteles, pontos tájékoztatás.

A valótlan tartalom miatt a megjelent cikk sérti a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 4.§-ának (3) bekezdését, mely szerint a sajtószabadság nem sértheti magánszemélyek jó hírnevét, illetve egyéb személyiségi jogait. Sérti a cikk továbbá a hivatkozott jogszabály 10.§-át is, mivel e szerint a média feladata a hiteles, gyors és pontos tájékoztatás.

A cikk tartalmával kapcsolatos hiteles tájékoztatás a az alábbi web oldalon található: Ítélet ellenére is dinamikusan erősödik a szakszervezet.

Itt a történet hitelesen és pontosan van rögzítve, kérem, hogy ezen információk alapján –tekintettel a jelen levelemben is írtakra- az Önök által közzétett cikket módosítani szíveskedjenek.

1) Tájékoztatom Önöket arról, hogy a strasbourgi ügy még nem jogerős, azzal szemben jogorvoslati eljárás folyamatban van.

2) Tájékoztatom Önöket, hogy az EUROCOP nemzetközi szervezete, valamint annak tagszervezetei (Hollandia, Svédország, Szlovákia rendőrszakszervezetei) éppen azért voltak az elmúlt időszakban Magyarországon, hogy segítsék a magyar érdekvédelmet, illetve a TMRSZ szervezetét ebben a nehéz helyzetben.

A strasbourgi döntésről tájékoztatást adtunk a többi tagszervezet részére, aki jelezték, hogy megteszik a szükséges lépéseket a döntés esetleges megváltoztatása érdekében, hiszen ezzel a döntéssel a rendvédelmi szerveknél dolgozók bárhol a világban teljes kiszolgáltatottsági helyzetbe kerülnének.

Az ítéletet hozó bírók 6:1 arányban döntöttek, az ítélet tartalma szerint a Magyar Állam jogszerűen járt el. A strasbourgi ítélet során különvéleményt megfogalmazó bíró, a tanács Elnöke teljes egészében osztotta álláspontomat abban, hogy rendőr-szakszervezeti vezető a munkavállalók érdekében tett nyilatkozataival nem követheti el a bujtogatás bűncselekményét.

Kérem, hogy a cikk írója tekintse át a magyar Katonai Bíróság I. fokú ítéletét, -melyet a fent hivatkozott TMRSZ linken megtalál, hogy mi miatt történt a rendfokozatomtól történő megfosztásom, illetve pénzbírságra ítélésem.

A HVG tollából –magyar és angol nyelven- megjelent cikk vonatkozásában a fent előadottakon túl a következőket is sérelmezem:

  • Angolul a cikk fordítója az írta utolsó mondatban, hogy azért helyeztek előzetes letartóztatásba, mert a bűnismétlés veszélye fennállt, míg a cikk magyar szövegében a fennáll szót jelen időben szerepelteti, azt sugallva, hogy továbbra is börtönben vagyok!

(ezt a hibát tudomásom szerint a korábbi felszólalásomat követően javították)

  • Az ítélet a Jobbik párttal semmilyen kapcsolatban, összefüggésben nem áll, annak ellenére, hogy a cikk ezt sugalmazza.

Valótlanul állították a cikkben, hogy én kampányoltam a jobbiknak! Kérem, hogy amennyiben ezt bármivel alá tudják támasztani, azt haladéktalanul jelezzék felém, mert az nem valós dokumentum.

  • Valótlanul állították a cikkben,, hogy személyem a TMRSZ volt vezetője.

A mai napig a TMRSZ vezetője és törvényes képviselője vagyok. A tagság 100%-san kiállt és kiáll választott tisztségviselője, személyem mellett!

  • Valótlanul állították a cikkben, hogy “a szakszervezet weboldalán és a főkapitányság irodájában pedig a Magyar Gárda támogatására felszólító írásokat helyezett el.”

Kérem jelöljék meg a weboldalunkon, hogy hol tettem, illetve tette ezt a TMRSZ, illetve a főkapitányság mely irodájában helyeztem el az Önök által állított ilyen tartalmú írásokat.

Ilyen tartalmú írások ugyanis nincsenek.

Ezen ügyben feljelentésemre büntetőeljárás indult, ahol megállapították, hogy az aláírásomat meghamisították, és a TMRSZ-nek semmi köze nincs az Önök által leírt ügyhöz. Véleményem szerint valakik, valamely politikai erők ezt generálták, melynek eredményeképpen a liberálisok (az akkori SZDSZ) fennen támadta a szervezetünket, még a Nemzetbiztonsági ülést is összehívatták miattunk, melyre mindenki hivatalos volt, csak szakszervezetünk nem. Ráadásul titkosították is az ott történteket, amikor ki akartuk kérni a jegyzőkönyvet.

  • Valótlanul állították a cikkben, hogy a bíróság szerint fennáll a bűnismétlés veszélye.”

Ha ez így lett volna, akkor ma nem lennék szabadlábon.

Reagálok azon állításukra is, mely szerint 7 hónapot töltöttem börtönben: az helyesen közel 8 hónapi fogság volt, amit politikai fogolyként töltöttem, továbbá nem szegtem lakhelyelhagyási tilalmat, ezt az ügyészség soha nem bizonyította, ilyen okiratokat felmutatni nem tudott, mert nem voltak ilyenek.

A nyomozás befejezését követően két titkos megfigyelési dokumentum került a nyomozati iratokba, eddig tisztázatlan körülmények között, miszerint két alkalommal perképviseleten jelentem meg, mint a TMRSZ képviselője az egyik bíróságon. Ezen dokumentumokra, titkos megfigyelésre alapozva vettek először őrizetbe, illetve tartóztattak le később.

Előzetes letartóztatásomkor törvényi kötelezés ellenére sem közölték velem, hogy milyen indok miatt tartóztatnak le, arra a bíróság sem kötelezte az ügyészséget határozott kérelmünk ellenére sem. A fenti körülményről csupán az iratismertetés után szereztem tudomást.

Nem tudom, hogy az ügyészség megtévesztette e a Kaposvári Bíróságot, de az tény, hogy éppen az ügyészség engedett el a fenti tárgyalásokra, melyet írásos dokumentummal tudok igazolni.

8 hónap után többek között ezért szabadított a Szekszárdi Törvényszék. Fellebbezésemnek helyt adott, mivel az ügyészség felszólításukra sem tudott a Be.129.§. (2).bekezdés c és d. pontjára semmiféle bizonyítékot az ügyiratból megjelölni.

Megjegyzem, hogy a Kaposvári Bíróság illetve a Kaposvári Törvényszék sem tartotta be a rá irányadó jogszabályokat.

Sorozatos panaszaimat nem vizsgálta ki, arra érdemi választ nem adott, sőt a volt Kaposvári Törvényszék elnöke dr. Ujkéry Csaba nevében azt írták nekem, hogy ők nem tehetnek semmit, mert az ügyészség az ügy ura, ami jogi ismereteim alapján teljesen jogi nonszensz.

Véleményem az, hogy ma Magyarországon az ügyészség felett senki sem áll. Amennyiben az ügyészség szervezete jogszabály ellenesen jár el, a sértett egyedüli lehetősége, hogy bírósághoz fordul az ügyészi intézkedés ellen.

Tehát előzetes letartóztatásomra semmiféle ok nem volt, politikai fogoly voltam közel 8 hónapig saját hazámban, mint szakszervezeti vezető!

  • Valótlanul állították a cikkben, hogy az ügyészség első fokon pénzbírságra és lefokozásra ítélt. Az ügyészség tudvalévőleg vádhatóság, és a bíróság az, aki ítéletet hozhat a magyar törvények szerint.

Kérem, hogy az Önök által közölt cikkre tett jelen reagálásomat szíveskedjenek 2012. év október hó 18. napjának 16 órájáig helyreigazításként, azonos tartalommal http://hvg.hu internetes oldalukon megjelentetni, amit ugyanúgy a HVG angol kiadásában is angolul is szíveskedjenek megtenni, mivel ott is megjelentették.

A fent megjelölt tv. 12. § -a alapján sajtóhelyre igazításként szíveskedjenek jelen beadványomat kezelni, hasonló módon és hasonló terjedelemben.

Amennyiben a felszólításomnak nem tesznek eleget, úgy az Alaptörvényben és a Ptk. 78.§-ban szabályozott személyiségi jogaim megóvása érdekében, valamint a Médiatörvényben szabályozott jogok védelmében peres eljárást kezdeményezek Önökkel szemben!

Szekszárd, 2012.10.18.

Tisztelettel:

    Szima Judit
TMRSZ főtitkár