A HVG nem helyreigazított, hanem korrigált!

Sajtószabadság, sajtótörvény az smafu a HVG-nek. A HVG nem helyreigazított, hanem korrigált!

2012. október 19. 13:13-kor Kósa András a HVG szerkesztője az alábbi e-mailt küldte meg a főtitkárnak, -aki a durva, és valótlan állítások miatt sajtóhelyreigazítást kért,- illetve e-mailjét másolatban annak a gyakornokának is megküldte, aki a cikket írta:


“Tisztelt Szima Judit!

Az önök által kifogásolt részeket korrigáltuk a cikkben. (http://hvg.hu/itthon/20121017_Pert_vesztett_Szima_Judit )

Üdvözlettel:

Kósa András”


A TMRSZ a cikket elolvasva A HVG-t az alábbiakról tájékoztatta 2012.10.19-én 18,22 órakor :

“Tisztelt Kósa Úr!

Helyreigazítási kérelmem szövege úgy vélem, egyértelmű volt.

Kértem, hogy az Önök által közölt cikkre tett 2012. október hó 18. napján kelt reagálásomat szíveskedjenek  2012. év október hó 18. napjának 16 órájáig helyreigazításként, azonos tartalommal http://hvg.hu  internetes oldalukon megjelentetni, amit ugyanúgy a HVG angol kiadásában is angolul is megtesznek, mivel ott is megjelentették.

Közöltem, hogy a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 12. § -a alapján sajtóhelyre igazításként szíveskedjenek beadványomat közölni, hasonló módon és hasonló terjedelemben.

A Pp. 342. § (2) bekezdése kimondja, hogy a határidőben kért helyreigazítás közzétételét csak akkor lehet megtagadni, ha a kérelemben előadottak valósága nyomban megcáfolható.

A fentiek miatt ismételten kérem Önöket, hogy szíveskedjenek haladéktalanul beadványomat azonos tartalommal és terjedelemben a http://hvg.hu  internetes oldalukon megjelentetni!”

A helyreigazításnak a mai napig nem tettek eleget.

TMRSZ