Strasbourg: Bujtogatásos ügyben a harc folytatódik

A TMRSZ főtitkára Szima Judit bujtogatásos ügyét az ítéletet hozó bírók 6:1 arányban döntötték el. Az ítélet tartalma szerint a Magyar Állam jogszerűen járt el. A strasbourgi ítélet során különvéleményt megfogalmazó bíró, a Tanács Elnöke teljes egészében osztotta a főtitkár álláspontját abban, hogy rendőr-szakszervezeti vezető a munkavállalók érdekében tett nyilatkozataival nem követheti el a bujtogatás bűncselekményét.

A strasbourgi ügy még nem jogerős, azzal szemben jogorvoslati eljárás folyamatban van.

Az ügy kiemelkedő jelentősége okán is az EUROCOP nemzetközi szervezete, valamint annak tagszervezetei (Hollandia, Svédország, Szlovákia rendőrszakszervezetei) éppen azért voltak az elmúlt időszakban Magyarországon, hogy segítsék a magyar érdekvédelmet, illetve a TMRSZ szervezetét ebben a nehéz helyzetben.

A strasbourgi döntésről tájékoztatást adtunk a többi EUROCOP Tagszervezet részére, akik jelezték, hogy megteszik a szükséges lépéseket a döntés esetleges megváltoztatása érdekében, hiszen ezzel a  döntéssel a rendvédelmi szerveknél dolgozók bárhol a világban teljes kiszolgáltatottsági helyzetbe kerülnének.

Az üggyel kapcsoltosan a teljes előzményi anyagot olvashatjátok. Az ítélet fordítása folyamatban van.

TMRSZ

Előzmények:

Az ítélet ellenére is dinamikusan erősödik a szakszervezet

Szima Judit beadványa az Emberi Jogok Európai Bírósága részére

A TMRSZ egyre erősödik és kitart a maga által választott vezetője mellett!

Folytatódik a bujtogatási ügy – tárgyalás holnap