ELFOGADHATATLAN! – KSZ-ben rögzített jogosultságot vontak meg a közalkalmazottaktól Csongrád megyében

Dr. Lukács János r.dandártábornok
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője részére
Szeged

Tisztelt Főkapitány Úr!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete képviseletében korábban már megkerestük Önt az alábbi problémával kapcsolatban, azonban a megoldásra vonatkozóan még a mai napig sem történt érdemi előrelépés, a jelzett probléma a mai napig fennáll.

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szervezeti egységeiben dolgozó közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak munkaviszonyára irányadó a Kollektív Szerződés, melynek ma is érvényben lévő 47.3 pontja alapján az 50. életévüktől minden 5. évben pénzjutalomra jogosultak a közalkalmazottak.

A jutalmazások még 2010-ben felfüggesztésre kerültek – mellyel kapcsolatban már abban az évben megkereséssel fordultunk Önhöz – a 1132/2010. (VI. 18.) Korm határozat 2. pontjára, valamint a 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozatra való hivatkozással úgy, hogy az utóbbi Korm. határozat már hatályát vesztette, az előbbi Korm. határozat 2. pontja pedig kizárólag a jutalom és más jutalmazás jellegű kifizetések felfüggesztéséről rendelkezik.

Tudomásunk szerint a szóban forgó juttatások még a mai napig sem kerültek kifizetésre, annak ellenére, hogy arra nem egy közalkalmazott jogosult lenne, valamint információnk szerint a Csongrád Megyei GEI-n dolgozók közül a visszaszerveződés alkalmával többen kaptak jutalmat. Természetesen ezzel nem a kifizetett egyéb jutalmak jogosságát vitatjuk, de elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a kétoldalú szerződésben rögzített járandóság pénzügyi átcsoportosítások okán megvonásra kerüljön.

Tisztelt Főkapitány Úr!

Változatlanul jogtalannak tartjuk a Kollektív Szerződésben rögzített járandóság megvonását. Határozott álláspontunk, hogy a Kollektív Szerződés érvényben lévő vonatkozó pontja alapján a kifizetés jogszerűségéhez kétség sem fér.

Mindezekre tekintettel kérjük, hogy az érintett közalkalmazottak részére az elmaradt juttatás folyósítására haladéktalanul intézkedni, valamint tett intézkedéséről szakszervezetünket soron kívül tájékoztatni szíveskedjen.

Tájékoztatjuk, hogy a kifizetések elmaradása esetén a fennálló követeléseket jogi úton fogjuk érvényesíteni.

Szekszárd, 2012. október 4.

Tisztelettel:

Szima Judit
TMRSZ főtitkár