Fegyelmi határozat hatályon kívül helyezése

Jogerős pernyerés tagunknak Hajdu-Bihar megyében!

A TMRSZ felperes tagunk képviseletében fegyelmi határozat felülvizsgálata iránt pert indított a Hajdú- Bihar- Megyei Rendőr-főkapitányság alperes ellen.

A Hajdunánási Rendőrkapitányságon lévő tagunk szolgálati kötelezettsége teljesítése közben, a szolgálati gépjárművel – a terepviszonyok között színe és elhelyezkedése miatt nem észlelhető – fatuskónak ütközött, és ezzel anyagi kárt okozott. 

A munkáltató álláspontja szerint a munkavállaló TMRSZ tagunk nem volt elég körültekintő, ezért a szolgálati viszonnyal kapcsolatos kötelezettségét vétkesen megszegte. Fegyelmi vétségét megállapította, határozatában a Hajdu- Bihar megyei Rendőr-főkapitányság megrovás fenyítéssel sújtotta. Többek között azt állítva, hogy az Rtv. 15. § (1) bek. alapján a rendőri intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan nem áll arányban az intézkedés törvényi céljával.

Tagunk nem ismerte el vétkességét, ezért meghatalmazása alapján a TMRSZ keresettel fordult a bírósághoz.

Az I. fokú bíróság ítéletében keresetnek helyt adott, vétkes kötelezettségszegést nem állapított meg, alperes határozatát hatályon kívül helyezte. A bíróság álláspontja szerint a nagyobb hátrány okozásának elkerülése az elkövető irányában megfogalmazott jogalkotói elvárásként értelmezhető, és nem a rendőrség eszközeinek esetleges védelmét jelenti.

Alperes az I. fokú ítélet ellen fellebbezést nyújtott be, melyben a felperes kereseti kérelmének elutasítását és az ítélet megváltoztatását kérte.

2012. szeptember 27-én 10 óra 00 perckor kezdődő tárgyaláson a TMRSZ két jogásza képviselte tagunkat. A II. fokú bíróság az I. fokú bíróság ítéletet helybenhagyta, az ítélet jogerős.

TMRSZ