Időjárás, hőmérséklet, öltözködés

Tárgy: intézkedés kezdeményezése

hőmérséklet

 

„SÜRGŐS,
AZONNALI INTÉZKEDÉST IGÉNYEL”

 

DR. HATALA JÓZSEF R. ALTÁBORNAGY
ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

 

BUDAPEST

 

 

TISZTELT ALTÁBORNAGY ÚR!

 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján a szokatlanul meleg időjárás ellenére a Rendőrség több szervezeti egységénél a szolgálatot a rendőröknek kabátban kell ellátniuk. Mivel több helyről is érkezett jelzés hozzánk, ezért fordultunk közvetlenül Önhöz, mivel nem helyi problémáról van szó.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján a munkáltatót terheli az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, ezért kérem, hogy soron kívül szíveskedjen felhívni az állományilletékes parancsnokok figyelmét az öltözködési könnyítések alkalmazása tekintetében.

Kérem, hogy tett intézkedéseiről tájékoztatni szíveskedjen.

Segítő közreműködését előre is köszönöm.

 

Nyíregyháza, 2012. április 29.

 

Tisztelettel:

 

Rádi Attila
ügyvivő főtitkár

 

 

_oOo_

 

 

Tisztelt Rádi Attila Főtitkár Úr!

 

Dr. Halmosi Zsolt r. dandártábornok, Rendészeti Főigazgató Úr megbízásából kérem szíves tájékoztatását, hogy konkrétan mely rendőri szervektől érkezett jelzés Önhöz a szokatlanul meleg időjárás ellenére dzsekiben szolgálatot ellátó rendőrökről, figyelemmel arra, hogy a hatályos Ruházati Szabályzat alapján állományilletékes parancsnoki hatáskörbe tartozik a könnyített ruházat engedélyezése.

 

Tisztelettel: dr. Csótó István r. alezredes
ORFK Főügyelet

 

 

_oOo_

 

 

Tisztelt Csótó István r. alzeredes Úr!

Budapesti tisztségviselőink útján jutott el hozzám a jelzett probléma, de sajnos az őket megkereső kollégák az általuk feltételezett rájuk nézve esetleges negatív következmények miatt nem adtak felhatalmazást részemre, hogy a szolgálati helyüket megnevezem.

Ennek megfelelően általános figyelemfelhívásként kérem szíves közreműködésüket.

Segítségét előre is köszönöm.

 

Rádi Attila
TMRSZ
ügyvivő főtitkár