Kártérítési ügyek – nem árt tudnotok

A közelmúltban több tagunkat képviseltük eredményesen kártérítési ügyekben. Megítélésünk szerint az ilyen típusú ügyekben is megnyilvánult a rendőrséget érintő anyagi eszköz hiány, hiszen a munkáltató minden áron pénzt akart szerezni a munkavállalóktól, rendszerint jogalap nélkül.


Kártérítés

Az ügyek között szerepelt előre nem látható fatuskóra hajtás, biztonsági intézkedés közben beszállított kerékpár miatt okozta sérülés, mert a beszállítás közben a rendőrök intézkedési kötelezettségüknek megfelelően követni kezdtek egy szabálytalankodó gépjárművet.

Azt is ki kell emelni, hogy az eddig kiszabott kártérítési összegeknél jelentősen nagyobb, a korábbiaknál 3-5-ször nagyobb pénzbefizetést határoztak meg az eljárás alá vontak számára.

Az elsőfokú határozatok ellen benyújtott panaszainknak, indokainkat megértve – egy esetet kivéve – a hatáskörrel rendelkező vezetők helyt adtak, és mellőzték a kártérítési összeg befizetését.

Eredményességünk jogalapja többek közt az volt, hogy a hivatásos állományú tag csak a vétkes kötelezettségszegéséből eredő kárért felelős, ezzel szemben az állományilletékes parancsnokok még fegyelmi eljárás elrendelését sem tartották szükségesnek, így mondhatnánk azt is, hogy saját maguk is elismerték azt, hogy vétkes kötelezettségszegés nem történt. Egy másik esetben a munkáltatót terhelő munkafeltételek biztosítására vonatkozó kötelezettség teljesülésének hiányát használhattuk ki.

Fentebb már említést tettünk arról, hogy egy esetben nem adtak helyt panaszunknak, ezért bírósághoz fordultunk tagunk érdekeinek védelme érdekében.

Tagunk szolgálati feladatainak végrehajtása során, eljárási cselekmények végrehajtása céljából a munkáltató által biztosított személygépjárművel közlekedett, melynek során egy észrevehetetlen fatuskóra hajtott, így a szolgálati gépjárműben kár keletkezett. A fegyelmi jogkört gyakorló eljárás mellőzésével figyelmeztetésben kívánta részesíteni, ami ellen tagunk kifogással élt, így elrendelték a fegyelmi eljárást, melynek eredményeként megrovás fenyítésben részesítették. Természetesen intézkedtek a kártérítési eljárás megindításáról is.

A bírósági tárgyaláson meghallgatott tanúk – egy kivételével – tagunkkal egybehangzóan állították, hogy a földút amin haladtak a személygépjárművel való közlekedésre alkalmas volt, a rendőrkapitányság egyébként sem rendelkezett terepjáróval, így a feladatot csak a rendelkezésükre bocsátott viszonylag alacsony felépítésű gépjárművel tudták végrehajtani.

A kivételt képező tanú, aki egyébként a kapitányság egyik vezető beosztású tagja elmondta, hogy véleménye szerint az út nem volt járható, és az eljárás alá vontnak mérlegelnie kellett volna az intézkedési kötelezettség, és a vagyonmegóvás között, továbbá közölte, hogy főkapitányság vezetői elvárás, hogy az úgynevezett sajáthibás baleseteknél a kárt meg kell téríteni.

A bíróság a körülmények tisztázását követően hatályon kívül helyezte a tagunkat érintő fegyelmi fenyítést kiszabó határozatot, az ítélet indokoló részében pedig rámutatott arra, hogy véleménye szerint az ilyen eljárások üzenetértéke hibás, hiszen arra kényszeríti a rendőrt, hogy mindig mérlegeljen a károkozás, és az intézkedési kötelezettség között, amely bizonytalanságot gerjeszt. A bíróság arról is véleményt alkotott, hogy a munkavégzési feltételeket a munkáltatónak kell biztosítani, és ennek elmaradásából keletkező károkért nem lehet a munkavállalókat felelősségre vonni.

Az ítélet nem jogerős.

 

 

A kártérítési eljárásokkal kapcsolatban az alábbiakra hívnánk fel a figyelmeteket.

– A kártérítési felelősséget az eljárás elrendelése nélküli figyelmeztetés is megalapozza.

– A munkáltató azért alkalmazza ezt a fegyelmi büntetésnek nem minősülő intézkedést, mert ebben az esetben nem fordultok jogi, vagy érdekképviselőhöz, mivel azt hiszitek, hogy a figyelmeztetésnek semmilyen következménye nem lesz, azonban ez nem így van.

– Nem szereznek be részletes számlát az eljárás során, illetve a beszerzett számlák alapján megállapított kárösszeg nem helytálló.

– A rendőrségi gépjárművek biztosítása szerint az önrész alapesetben 50.000 forint, amelyet már szinte teljes egészében az eljárás alá vonttal kívánnak megtéríteni.

 

Ha kérdésetek van forduljatok bizalommal jogászainkhoz.